Spomienka na P. Vojtecha Rajnera

December 2014 / Prečítané 631 krát

   V kapucínskom kláštore v Pezinku si 3. decembra pripomenuli 95. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia kňaza-kapucína P. Vojtecha Rudolfa Rajnera OFMCap (3. 12. 1919 – 14. 5. 1999), rodáka z Pezinka, ktorý bol v roku 1961 odsúdený na 14 rokov väzenia ako vedúci súdneho procesu s kapucínmi „Rudolf Rajner a spol.“ a z väzenia bol prepustený ako posledný rehoľník až v roku 1968. Hlavným celebrantom sv. omše v Kapucínskom kostole bol P. Marek Tőrők a kazateľom P. Tomáš Konc. V refektári všetkých privítal gvardián kláštora P. Norbert Pšenčík a následne bol premietnutý film o živote P. Vojtecha Rajnera s dobovými fotografiami a nahrávkou jeho spomienok. Na záver sa podelili o svoje spomienky na P. Vojtecha jeho príbuzní František Matiašovský, Alžbeta Rajnerová a Dominik Matiašovský, spolubratia kapucíni P. Fidel Pagáč, P. Tomáš Konc, P. Norbert Pšenčík a P. Marián Turňa a miestny farár vdp. Ján Ragula. Synovec saleziána dona Titusa Zemana Michal Radošinský, ktorého proces blahorečenia prebieha, spomenul, že jeho strýka pred smrťou zaopatril práve P. Vojtech Rajner, jeho bývalý spoluväzeň.

 

Peter Sandtner

 


Ohodnoťte článok: