Nové knihy

December 2014 / Prečítané 644 krát

Dejiny prokuratúry na Slovensku
   
napísali dvaja Pezinčania Jozef Čentéš ( v Pezinku žije dve desaťročia) a Ján Šanta (pracuje na Špeciálnej prokuratúre v Pezinku) spolu s Michalom Považanom. Vydanie knihy je záslužným počinom, pretože je určená nielen odborníkom, ale aj širšej verejnosti. Dejiny prokuratúry na Slovensku mapujú a komentujú v jednotlivých kapitolách tento významný a nezastupiteľný orgán ochrany práv od roku 1848 až po súčasnosť. Ambíciou tejto knihy je hlbšie zamyslenie sa nad vývojom orgánov verejnej žaloby na Slovensku od ich vzniku až do súčasnosti. Kniha vyšla vo vydavateľstve Atticum.

Vodnícky karneval Júliusa Balca
   Vodnícky karneval, taký je názov novej knihy spisovateľa Júliusa Balca. Kniha určená deťom iste poteší najmä teraz, pred Vianocami. Je doplnená peknými ilustráciami Martina Kellenbergera a deti sa pri jej čítaní môžu tešiť na ďalšie veselé a dobrodružné príbehy vodníka, víl a bosoriek. Knihu vydalo vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a finančne na jej vydanie prispel aj fond Pro Bozen mesta Pezinok.

Krátky príbeh o láske
   Pezinčan Peter Konečný je pre väčšinu kamarátov známy ako originálny hudobník a autor textov piesní. Dnes máme možnosť predstaviť jeho prvotinu, básnickú zbierku „Krátky príbeh
o láske“, ktorá vyšla nedávno vo vydavateľstve ENIGMA. Kniha je doplnená fotografiami Róberta Ragana, ktoré knihu nielen ilustrujú, ale samé osebe sú svojbytným a originálnym výtvarným počinom. Na chuť prečítať si túto knihu možno bude stačiť aspoň titulná báseň:

Krátky príbeh o láske
Padla si mi do oka,
stala si sa slzou.
Krátky príbeh o láske,
čo po tvári skĺzol.
Utriem si ju prstami,
nech je chvíľu v dlani
z mora slaná kvapôčka,
ktorá neprischla mi.

 


Ohodnoťte článok: