Vianočný vinš 2014

December 2014 / Prečítané 593 krát

   Vianoce, čas keď si kresťanský svet pripomína radostnú udalosť narodenia Božieho Syna Ježiša Krista. Pri Jeho narodení volali anjeli: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! (L 2, 14) Táto anjelská zvesť je oslavou a zároveň želaním. A o tom nech sú i tieto nastávajúce sviatky.
   Do ťažkých a zložitých situácií prichádza Knieža pokoja a chce človeku darovať svoj pokoj. Pokoj, ktorý je kvalitatívne odlišný od pokoja získavaného ľudskou snahou. Lenže celá vianočná zvesť pokoja sa nemôže naplniť len v upokojení seba samého. Vianočné upokojenie nastupuje v plnej miere iba u tých, ktorí prijímajú pokoj nielen pre seba, ale ho v plnom rozsahu želajú aj iným. Vianoce nám zvestujú, že Boh, ktorý sa v Kristovi stal človekom, je s nami zmierený, preto je medzi Ním a nami pokoj. Z toho vyplýva, že má byť pokoj a zmierenie aj medzi ľuďmi. O takýto pokoj prosme v modlitbách, snažme sa oň vo svojich rodinách, na pracoviskách, v spolužití s inými ľuďmi...
    Pripojme sa i my k tým, ktorí sa tešia z narodenia betlehemského Dieťaťa prinášajúceho spásu a pravý pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Nech aj z našich úst znejú piesne oslavy a chvály Hospodinovi, nášmu Bohu. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Prijmime túto vianočnú zvesť srdcom naplneným radosťou, srdcom hľadajúcim Pána, srdcom snažiacim sa v láske a v pokoji nažívať s každým človekom i v nastávajúcom roku 2015.

 

Vladimír Kmošena, evanjelický farár v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: