Vážení spoluobčania, milí Pezinčania

December 2014 / Prečítané 432 krát

   Vinšujem vám tieto slávne sviatky, Krista Pána narodenie, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného Božieho požehnania a po smrti kráľovstva Božieho obsiahnutie.
   Takto si priali naši predkovia a je v tom veľká múdrosť. Lebo čo najviac potrebujeme a po čom túžime, sú práve tieto tri hodnoty: zdravie, životné šťastie a Božie požehnanie.
   Kristus, Záchranca od Boha, vstúpil do našich dejín, aby nám daroval skutočné zdravie aj skutočné šťastie a mnoho Božieho požehnania.
   Prajem vám, aby ste počas týchto sviatkov pocítili uzdravujúcu Božiu ruku vo vašich telesných trápeniach, duševných bôľoch, ale aj v narušených vzťahoch. Lebo žijeme v zlom svete. Ľudia sú voči sebe častokrát zlí. Ale Boh je dobrý a mocný. Prajem vám, aby ste počas nastávajúcich sviatkov, ale aj neskôr, našli takú dôveru v Pána Boha a takú odvahu, ako Jozef a Mária, ktorí prijali medzi seba Božie dieťa a aj skrze týchto dvoch jednoduchých a skromných ľudí prišlo do sveta mnoho, mnoho dobrého.

 

Róbert Mišových, evanjelický farár v Grinave

 


Ohodnoťte článok: