Na návšteve v múzeu Ľ. Štúra

December 2014 / Prečítané 526 krát

   Na základe dobrej viacročnej spolupráci s Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre pripravil v tomto roku Klub sprievodcov mesta Pezinok pre svojich členov i občanov mesta Pezinok odbornú exkurziu do Modry. Cieľom bola návšteva Múzea Ľ. Štúra a prehliadka výstavy Štefan Cpin – Zázračný svet, ktorá bola pripravená k jeho jubileu.
   Ako vždy sme v múzeu zažili milé prijatie i odborný lektorský sprievod. Mohli sme obdivovať nielen krásne kresby, grafiky, maľby z dlhoročnej tvorby autora, ale tiež si pozrieť mnohé knihy, hlavne detské, ktoré autor ilustroval.
   Na záver exkurzie sme sa prešli predvianočnou Modrou a tiež ochutnali niektoré špeciality.

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: