Cyklokoalícia nabicyklovala do škôl

December 2014 / Prečítané 578 krát

   Projekt „Svetlo na začiatku“, ktorý prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov a peších v meste a okolí, je zámerom nezávislej iniciatívy občanov mesta Pezinok – Cyklokoalícia Pezinok. V spolupráci s Mestskou polícou Pezinok oboznámili deťi a mladistvých na školách so základnými zásadami bezpečnej jazdy na bicykli s dôrazom na dôležitosť osvetlenia a poznatkov dopravného značenia. V prvej fáze bol projekt realizovaný na dvoch miestnych školách. Cyklokoalícia v pondelok 15. 12. zavítala na Gymnázium Pezinok a v utorok 16. 12. na ZŠ Bielenisko. V dnešných podmienkach, kedy je infraštruktúra pre cyklistov a peších nedostačujúca a častokrát nebezpečná, je opodstatnené informovať deti a mládež o skutočnostiach, ako môžu sami prispieť k svojej bezpečnosti na cestách a tým pádom aj k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
   V predvianočnej dobe, kedy je deň čoraz kratší, sa práve viditeľnosť stáva dôležitou podmienkou bezpečnosti. „Vidieť a byť videný“ je základné pravidlo, ktorého by sa mal držať každý chodec a cyklista.
   Cyklokoalícia Pezinok dlhodobo podporuje cyklistiku a navrhuje zlepšenie podmienok pre cyklistov nielen v samotnom meste, ale celom okrese Pezinok. Plne podporuje akékoľvek riešenia, ktoré by umožnili deťom dopraviť sa bezpečne do školy na bicykli. K tomu je však potrebná primeraná infraštruktúra.
   „Svetlo na začiatku“ je ďalší projekt, ktorým chce iniciatíva prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti a kompetentných o zdravotných, environmentálnych ako aj sociálnych aspektoch cyklistickej dopravy v Pezinku.

 

Bc. Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok
Viac info: https://www.facebook.com/cyklokoaliciapezinok

 


Ohodnoťte článok: