Ďakujeme za spoluprácu

December 2014 / Prečítané 494 krát

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za spoluprácu a pomoc v roku 2014:

   Základnej škole na Fándlyho ul. v Pezinku - p. riaditeľovi Mgr. M. Janogovi, p. učiteľke Alenke Rozbeskej a p. Melánii Hájikovej a žiakom, Cirkevnej materskej škôlke sv. Jozefa v Pezinku – deťom a kolektívu pracovníkov, folklórnemu súboru Radosť a Obstrléze, Malokarpatskej okresnej knižnici v Pezinku – p. riaditeľke a kolektívu pracovníkov, Malokarpatskému múzeu v Pezinku – pracovníkom, bratom kapucínom z pezinského Kláštora, členkám spoločenstva Máriinej Légie, p. Tiborovi a Danielovi Gloznekovi, p. Helenke Slamkovej, p. Vincentovi Fekiačovi, ZO ZPB v Pezinku – p. Dušanovi Vilimovi, p. Miroslavovi Kráľovičovi, p. Márii Markeovej, ÚPSVaR v Pezinku, oddeleniu príspevkov na kompenzáciu a všetkým, ktorí nám boli v roku 2014 akýmkoľvek spôsobom nápomocní. Tešíme sa ďalšiu spoluprácu v roku 2015.

 


Ohodnoťte článok: