Vôňa Vianoc v ZOS Komenského

December 2014 / Prečítané 613 krát

   Príprava na vianočné sviatky počas adventného obdobia prebiehala aj v ZOS na Komenského 23 v Pezinku. Klienti si na Mikuláša vyzdobili zariadenie priestoru ZOS vianočným stromčekom, upiekli sladké koláče, po ktorých sa šírila zariadením príjemná vôňa, ktorá naznačovala skorý príchod Vianoc.
   Samotným vyvrcholením bol „Vianočný večierok“ pre klientov ZOS, ktorý sa uskutočnil v piatok 12.12. Vystúpili na ňom žiaci zo ZŠ Fándlyho pod vedením p. uč. Rozbeskej, členovia FS Radosť nám zaspievali krásne vianočné piesne, členky Jednoty dôchodcov obdarovali našich klientov balíčkami a pán primátor zaželal všetkým klientom príjemné vianočné sviatky.
   So želaním príjemných vianočných sviatkov a šťastného nového roka 2015 sa pripája aj kolektív ZOS. 
   Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom ZOS, OS a Jedálne, ktorí sa počas kalendárneho roka 2014 obetavo starali o klientov v zariadení, ako aj v teréne, nakoľko práca opatrovateľky je náročná nielen na fyzickú, ale aj na psychickú kondíciu. Všetkým zamestnancom želáme v novom roku 2015 veľa zdravia, šťastia, lásky, pracovných a osobných úspechov.

Mgr. Alena Černáková,  vedúca ZOS, OS a Jedálne

 


Ohodnoťte článok: