Zmena zákona negatívne ovplyvnila aj rozpočet BSK

December 2014 / Prečítané 499 krát

   Poslanci Bratislavského kraja schválili na piatkovom rokovaní zastupiteľstva rozpočet na rok 2015. V dôsledku zmeny zákona o dani z motorových vozidiel však župa príde v najbližších troch rokoch o minimálne 17,2 mil. € a každý ďalší rok o minimálne 10 mil. €. Výnos z dane z motorových vozidiel bude po novom príjmom štátneho rozpočtu.
   „Keď chcete mať určitú mieru autonómie, tak nestačí len deklarovať v ústave právomoci, musíte k tomu dať financovanie a musíte ukázať, že to financovanie bude aj v budúcnosti nezávisle na vôli každej ďalšej vlády. To, k čomu prišlo, je recentralizácia. To znamená, že jedna táto daň bola zobratá bez náhrady všetkým župám s tým, že vláda im bude prideľovať peniaze. Je to krok späť aj voči Charte regiónov aj voči iným trendom, ktoré tu máme. Ideme od decentralizácie, kedy si ľudia spravujú veci sami tam, kde žijú, smerom k obrovskej centralizácií, “ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Ako tiež uviedol, budú sa spoločne aj s mestami brániť týmto trendom. „Ale nejde o boj Bratislavy voči zvyšku Slovenska, ale o zásadný princíp, aby samospráva bola samosprávou. Inými slovami tie krajiny, tzn. Nemecko, Rakúsko alebo Švajčiarsko, ktoré majú silný samosprávny princíp, sú bohatšie,“ dodal župan.
   Rozpočet BSK na rok 2015 je schválený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 127,37 mil. €. Najviac peňazí, viac ako 45,38 mil. € pôjde na oblasť vzdelávania, na sociálne zabezpečenie je vyčlenených 23,73 mil. €, na verejnú dopravu 10,28 mil. € a na rekonštrukciu ciest 13,5 mil. €.
   Aj napriek legislatívnym zmenám s negatívnym dopadom na župný rozpočet pokračuje BSK v pláne konsolidácie dlhu s výnimkou roka 2015, kedy má možnosť získať nenávratný grant vo väzbe na úverovú linku Európskej banky pre obnovu a rozvoj z programu MunSEFF. To umožní získať nenávratný grant vo výške 750 000 € na rekonštrukcie budov a zariadení BSK s cieľom
30 % energetickej úspory. Vo väzbe na tento program je v roku 2015 nutné využiť úver vo výške 5 mil. € od partnerskej banky pre úverovú linku na Slovensku.

 


Ohodnoťte článok: