Frešo: Veríme, že výrazná pomoc pre škôlky pôjde do BSK

December 2014 / Prečítané 478 krát

   V rámci projektu Naša škôlka – náš kraj, ktorý prebieha už druhý rok, podporila Bratislavská župa dotáciami v hodnote viac ako pol milióna eur celkovo 104 materských škôl. Reagovala tak na akútny nedostatok miest v škôlkach. Problematikou nedostatočnej kapacity materských škôl sa dnes zaoberala aj Vláda SR, ktorá prostredníctvom ministerstva školstva uvoľní budúci rok 10 miliónov € na navýšenie kapacít.
   „Najkritickejšia situácia s nedostatočnou kapacitou v materských školách je práve v Bratislavskom kraji, a preto dúfam, že sem bude smerovať výrazná finančná podpora,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. BSK pred dvoma rokmi spustili projekt Naša škôlka – náš kraj, ktorým pomáhal mestám a obciam v regióne navýšiť kapacity ale aj zrekonštruovať či rozšíriť existujúce priestory škôlok. „Situácia s kapacitami je však stále kritická, preto vítame rozhodnutie Vlády SR riešiť tento problém.“
   V roku 2013 poskytla župa v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj dotácie v hodnote 150-tisíc € pre materské školy v regióne na zvýšenie svojich kapacít. Peniaze dostalo 28 obcí a mestských častí, ktoré vďaka nim do konca roka zvýšili svoje kapacity o vyše 400 miest. V tomto roku podporila župa 76 materských škôl dotáciami spolu vo výške 402 900 €. Primerane boli zamerané na zefektívnenie fungovania materských škôl, napríklad rekonštrukcie budov, tried, sociálnych zariadení, zeteplenie, výmenu okien a dverí, revitalizácie ihrísk či nákup hračiek. V hlavnom meste bolo podporených 22 škôlok, v seneckom okrese 23, v malackom 20 a v pezinskom okrese 11 škôlok. BSK sa na tejto situácii podieľal v zmysle prijatého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Nový PHSR umožňuje podporovať aj predškolské
zariadenia a predškolskú výchovu.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: