Sociálna poradňa

December 2014 / Prečítané 595 krát

    S blížiacimi Vianocami sa všetci stávame o niečo citlivejší k potrebám iných, sme pozornejší a empatickejší. Túžime prežiť Vianoce v pokoji a zdraví a hlavne v kruhu vlastnej rodiny. Takéto šťastie, žiaľ, nemá každý a je stále veľa detí, ktoré Vianočné sviatky prežívajú v detských domovoch. Určite žijú aj medzi nami rodiny alebo jednotlivci, ktorí k týmto deťom nie sú ľahostajní a s radosťou by prijali dieťa do vlastnej rodiny.
   V praxi sa často stretávam s otázku týkajúcou sa profesionálneho rodičovstva. Ľudia sa zaujímajú, kto, za akých podmienok a ako sa môže stať profesionálnym rodičom. Môže sa ním stať osoba, ktorá musí spĺňať dve základné podmienky. Prvou podmienkou je dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou. Druhou podmienkou je absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Takúto prípravu vykonáva bezplatne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho bydliska, alebo akreditované subjekty. V Bratislave môžete osloviť občianske združenie Úsmev ako dar, alebo Návrat. Ak sa rozhodnete pre akreditovaný subjekt, je potrebné počítať s finančnou úhradou za kurz. Príprava na profesionálne rodičovstvo má rozsah 60 hodín. V prípade, že záujemca má VŠ vzdelanie v odbore pedagogika, postačí príprava v rozsahu 40 hodín. Budúci profesionálny rodič je počas prípravy okrem iného vedený k tomu, že jeho domácnosť je pre dieťa len akousi prestupnou stanicou, pokiaľ sa v tom lepšom prípade neupravia podmienky v biologickej rodine dieťaťa, prípadne sa dieťaťu nenájde náhradná rodina. Samozrejme profesionálny rodič by mal oplývať aj charakterovými vlastnosťami akými sú empatia, trpezlivosť, pozitívny vzťah k deťom, schopnosť dieťa bezpodmienečne prijať, láskavosť a pod. Po absolvovaní kurzu vám bude vystavené osvedčenie.
   Následne môžete osloviť detský domov a uchádzať sa o prácu profesionálneho rodiča. Vhodné je vybrať detský domov, ktorý je čo najbližšie k vášmu bydlisku.
   Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý vykonáva starostlivosť o dieťa vo svojom vlastnom rodinnom dome alebo byte, alebo v dome poskytnutom detským domovom. Jeden profesionálny rodič môže poskytnúť starostlivosť najviac trom deťom. Ak profesionálne rodičovstvo vykonávajú napr. manželia, môžu sa starať najviac o šesť detí.
   Tak ako pri oslovovaní každého iného zamestnávateľa, aj v tomto prípade si pripravte štruktúrovaný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov. Nakoľko profirodič pracuje s maloletými deťmi, bude potrebné doložiť aj výpis z registra trestov. Po pohovore v detskom domove vás zamestnanci navštívia u vás doma. Cieľom tejto návštevy je vidieť, do akej domácnosti detský domov deti umiestni, ale aj zoznámiť sa s vašou rodinou, ktorá bude s deťmi pravidelne v kontakte. Ak je všetko v poriadku, zostávate v databáze a čakáte na dieťa.
   Úlohou profesionálneho rodiča je napĺňať emocionálne, sociálne, intelektové a fyzické potreby dieťaťa. Nakoľko však ide o pracovno-právny vzťah, tak plniť aj povinnosti ktoré z toho vyplývajú.

   Milí Pezinčania, ak máte nejaký problém alebo pocit, že by ste potrebovali radu ohľadom rodinných alebo sociálnych problémov, napíšte svoju požiadavku alebo otázku na emailovú adresu redakcie časopisu Pezinčan pezincan@msupezinok.skSvoje otázky môžete formulovať anonymne, odpoviem vám prostredníctvom tejto rubriky. 
   Všetkým čitateľom prajem šťastné a pokojné Vianoce.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: