Deti sa venovali starším

December 2014 / Prečítané 535 krát

Na fotografii zľava: Danka Hreusová, Miroslav Kráľovič, Mária Markeová, Milka Vittková priamy účastník Odboja (92 r) Dominik Ježík, členovia recitačného krúžku a pani učiteľka Hájiková.   Dňa 26. 11. 2014 sa uskutočnilo v našom DSS a ZPS v Pezinku podujatie, ktoré zorganizovali naši zamestnanci pre našich obyvateľov. V spolupráci so ZO ZPB a Márie Markeovej sa obyvatelia oboznámili s témou podujatia. Pásmo hovoreného slova, básní a prózy si pripravili žiaci z literárno-dramatického krúžku zo ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku pod vedením vychovávateľky Hájikovej. Program sa našim seniorom veľmi páčil.

Na fotografii zľava: Danka Hreusová, Miroslav Kráľovič, Mária Markeová, Milka Vittková priamy účastník Odboja (92 r) Dominik Ježík, členovia recitačného krúžku a pani učiteľka Hájiková. 

   Žiaci darovali nášmu zariadeniu výtvarné práce na tému "Život v mieri", ktoré si vystavíme v našej jedálni. V závere sme predstavili našich obyvateľov, ktorí sú členmi ZO ZPB v Pezinku. Za pozvanie poďakoval a prítomným sa prihovoril podpredseda ZO ZPB pán Miroslav Kráľovič. Tešíme sa z novej spolupráce so ZO SZPB v Pezinku.

 

Danka Hreusová

 


Ohodnoťte článok: