Oznam všetkým športovým klubom a organizáciám

December 2014 / Prečítané 515 krát

   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo na svojom zasadnutí dňa 8.12.2014 zloženie komisie športu, pričom predsedom komisie je Pavol Alexy, podpredsedom Ján Čech a členmi komisie sú zástupcovia športových klubov a organizácii so sídlom v meste Pezinok. Vyzývame všetky športové kluby a organizácie s činnosťou v oblasti športu, ktoré majú záujem mať zastúpenie v komisii športu, aby najneskôr do 9.1.2015 zaslali tajomníčke komisie pani Márii Odehnalovej nasledovné údaje:
- Názov klubu (organizácie)
- Adresa sídla klubu (organizácie)
- IČO
- Meno, telefón a e-mail štatutárneho zástupcu
- Meno telefón a e-mail osoby, ktorá bude členom komisie športu

   Uvedené informácie je potrebné doručiť osobne pani Odehnalovej na sekretariát primátora, alebo e-mailom na adresu maria.odehnalova@msupezinok.sk 

 


Ohodnoťte článok: