Rokovanie Stálej komisie pre centrálne zásobovanie teplom

December 2014 / Prečítané 558 krát

   Začiatkom decembra (3.12.) sa uskutočnilo stretnutie členov Stálej komisie, ktorí prerokovali doteraz zrealizované investície, zhodnotili priebeh modernizácie teplovodných rozvodov a vybudovanie KOST-iek na sídliskách Juh a Sever. Doteraz bolo preinvestovaných viac ako 2,4 mil. eur. Najdôležitejšími bodmi rokovania bolo vyjadrenie k navrhnutej jednotkovej cene tepla a schválenie plánu investícií na rok 2015. S potešením môžeme konštatovať, že odberatelia tepla z centrálneho zásobovania budú mať dodávky tepla a teplej vody lacnejšie. Konečné rozhodnutie o výške maximálnej ceny tepla prijíma Úrad regulácie sieťových odvetví. V prípade, že ÚRSO schváli navrhnutú jednotkovú cenu tepla v členení variabilnej a fixnej zložky, potom tieto v porovnaní s rokom 2013 budú mať v prepočte klesajúcu tendenciu. Pre porovnanie uvádzame prehľad prepočítanej ceny tepla v eurách na predanú 1 kWh v tabuľke:
   Porovnanie jednoznačne dokazuje správnosť rozhodnutia mesta Pezinok o prenájme a vstupe investícií do tepelného hospodárstva. Modernizácia sa prejavuje v celkovej efektívnosti, aj keď bolo potrebné pri nábehu nového regulačného systému riešiť a za pochodu odstrániť počiatočné nedostatky. Uvedomujeme si, že rozsiahle stavebné práce a hlavne rozkopávky sa dotýkajú hlavne občanov, ktorí žijú v na sídliskách Juh a Sever. Opakovane však prosíme o trpezlivosť a porozumenie, pretože tieto práce je nutné vykonať.
   Dôležitým bodom rokovania bolo aj schválenie investícií na rok 2015. Komisia sa zaoberala aj problematikou dokončovacích prác po rozkopávkach (oprava chodníkov, ciest a obnova verejnej zelene). Začiatkom roka sa začnú aj práce na projektovej dokumentácii rekonštrukcie zdroja tepla pre kotolňu Juh a Sever. Predpokladá sa, že ich samotná rekonštrukcia sa uskutoční v mimovykurovacom období v roku 2016.
   Sme presvedčení, že tieto investície sa taktiež prejavia vo zvýšenej efektívnosti dodávky tepla pre odberateľov.

 

cena PBS s. r. o. v eur/1kWh

cena Termming, a. s. v eur/1kWh

rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2015
0,0962 0,0915 0,0914 0,0906

Miloš Andel, člen Stálej komisie

 


Ohodnoťte článok: