Odpoveď Ing. Radovana Rusnáka

December 2014 / Prečítané 585 krát

Bez komentára

   Článok o troch prokuratúrach mal jeden zásadný nedostatok. Z uverejneného obsahu vyplýva, že som podal podnet na preskúmanie konania Mesta Pezinok. Považujem za potrebné doplniť podstatnú informáciu, čoho sa môj podnet týkal.
   Dňa 1. 4. 2014 som požiadal Mesto Pezinok podľa infozákona o odpoveď na otázku, kto je autorom článku v marcovom vydaní Pezinčana, ktorý bol označený len skratkou (r). Článok bol poznačený tendenčným výberom faktov a jeho nepresnosti musela následne naprávať vedúca majetkoprávneho oddelenia. Na otázku kto je autorom, teda meno a priezvisko pracovníka, ktorý túto úlohu plnil za Mesto Pezinok, Mesto odpovedalo, že článok je redakčný a podklady poskytlo majetkoprávne oddelenie Mesta Pezinok. Odvolal som sa, že som sa nepýtal akého charakteru je článok, ani ktoré oddelenie poskytlo podklady. Mal som za to, že v prípade, ak nie je možné poskytnúť túto informáciu, malo Mesto podľa zákona zdôvodniť, z akého dôvodu, či išlo o služobné, obchodné tajomstvo a pod. Mesto Pezinok mi odpísalo, že mnou požadované informácie mi poskytlo a že voči sprístupneniu informácie sa nedá odvolať, len voči nesprístupneniu.

 


Ohodnoťte článok: