Slávnostné rokovanie Mestského zastupiteľstva

December 2014 / Prečítané 553 krát

   Slávnostné rokovanie nového Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v pondelok 8. decembra. Vzácnym hosťom večera bol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Sľub zložil primátor a dvadsaťštyri poslancov, boli schválené komisie a ich členovia a súčasťou pracovnej časti bolo aj schválenie platu primátora a viceprimátorov a mená sobášiacich. Na záver si prítomní vypočuli slávnostný príhovor predsedu BSK a novozvoleného primátora Olivera Solgu, ktorý uverejňujeme:
   „Tak ako v živote človeka, tak i v samospráve v jednom okamihu niečo končí a niečo nové začína. Dnes sme všetci spolu prítomní konštituovania nových výkonných i poradných orgánov mesta – primátora, mestského zastupiteľstva, komisií.
   Bilancovanie predchádzajúcich štyroch rokov sme už mnohí absolvovali a určite aj na ich základe sa občania vo voľbách rozhodovali, komu dajú svoj hlas a prečo. Pezinčania opäť potvrdili, že sú múdri ľudia, nedali sa ovplyvniť počtom bilbordov, predvolebnými gulášmi, ani prázdnymi sľubmi.
   Rozhodujú sa a konajú s rozumom, múdro zvažujú doterajšie dosiahnuté výsledky a postavenie mesta. Sú veľkí lokálpatrioti v tom najlepšom zmysle tohto slova.
   Občania nám dnes dali svoju dôveru, a to tým, že nás poverili ich zastupovaním v demokratickom riadení mesta, aj v rozhodovaniach, ktoré sú neraz ťažké a komplikované. Oprávnene však od nás očakávajú, že naše kroky budú vždy v prospech mesta a jeho obyvateľov. Že skončia žabomyšie vojny, predvolebný trápny folklór, pivné reči o tom, čo by bolo keby bolo... Ja osobne nie som zástanca hrubých červených čiar, ani falošného „čo sme si, to sme si“, zabudnime, už je po voľbách.
   Všetko to zlé a negatívne, čo sa tu za posledný polrok udomácnilo a čo zamorilo naše mesto tak ako nikdy predtým, musí byť nielen pomenované, ale aj potrestané. Minimálne tak, že bude aj v budúcnosti jednoznačne odmietnuté, tak ako bolo väčšinou občanov odmietnuté vo volebných miestnostiach.
   No aj napriek tomu si predsa len dovolím konštatovať, že je tu veľká nádej a šanca na zmenu k lepšiemu. Dnes preto ponúkam spoluprácu všetkým, ktorí spolupracovať chcú. Ponúkam dialóg oslobodený od počtov poslancov a percent získaných vo voľbách. Ponúkam dialóg a spoluprácu len z jedného jediného dôvodu: aby toto mesto a jeho obyvatelia v čo najmenšej miere pocítili ekonomickú krízu, politickú nestabilitu a morálny úpadok, ktorý celú našu krajinu sprevádza v súčasnosti. Viem, že globálne problémy sa nás tak či tak dotýkajú a ovplyvňujú nás, napriek tomu si, možno naivne, myslím, že veľa problémov v mestskej komunite sa dá prekonať súdržnosťou, spoluprácou a najmä zdravým rozumom a, takpovediac, jeho aplikáciou v praxi. Zabudnime na fejsbúkové táraniny, na vynálezcov teplej vody, ktorí majú odpoveď na každú otázku a poznajú riešenie všetkých svetových problémov, vrátane tých s Rómami alebo bezdomovcami. Nech sa preto každý Pezinčan opýta sám seba: čo som urobil alebo čo robím pre toto mesto, pre ľudí vo svojom okolí, pre svojich blízkych? A začnime teda pekne sami od seba. Sebe ako prvým položme túto otázku.
   Optimizmom ma napĺňa skutočnosť, že my, Pezinčania, sme počas celej svojej histórie dokazovali a aj v súčasnosti dokazujeme, že nie sme len pasívni pozorovatelia historických udalostí a života okolo nás, ale že do života mesta a jeho obyvateľov vstupujeme aktívne a pretvárame ho na svoj obraz s obrovským vedomím záväzku voči budúcim generáciám. Aspoň ja to tak cítim a ubezpečujem vás, že urobím ako primátor všetko pre to, aby bol Pezinok aj v budúcnosti tým najlepším miestom pre život jeho obyvateľov, aby bol pre nás všetkých tým najkrajším domovom. “

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: