Vážení spoluobčania, milí Pezinčania

December 2014 / Prečítané 1811 krát

   s radosťou využívam príležitosť prihovoriť sa vám v tomto mimoriadnom predvianočnom čase a zaželať vám veľa šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu vašich najbližších.
   Rovnako vám v novom roku 2015 želám veľa úspechov v osobnom i v pracovnom živote, veľa zdravia a energie, ale i chuti riešiť každodenné problémy.
   Práve v čase vianočnom sa viac ako inokedy venujeme svojim rodinám, deťom, ale i svojim rodičom a starým rodičom. Uvedomujeme si dôležitosť rodiny, istotu a zázemie, ktoré nám rodina poskytuje.
   Začiatkom budúceho roka nás čaká jedno dôležité politické rozhodnutie v podobe referenda o rodine. Vyzývam vás preto, vážení spoluobčania, aby ste sa referenda zúčastnili a dali tak najavo, že nám na rodine a jej budúcnosti záleží. Som presvedčený, že nikoho z vás nemusím presviedčať, že rodina je inštitúcia overená tisícročiami, bez rodiny by nebolo našej civilizácie, ani našej prítomnosti.
    Ak hovoríme o rodine, ktorá je po stáročia základom našej spoločnosti, hovoríme o takej rodine, ktorú tvoria otec, mama a deti, ale aj starí rodičia a najbližší príbuzní. A všetci v nej majú svoje nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto.
   Referendum je dôležité nielen preto, že sa dotýka našej kresťanskej tradície a jej základných hodnôt, medzi ktorými je rodina na najvyšších priečkach, ale aj preto, že sme stále viac atakovaní rôznymi menšinovými požiadavkami, ktoré demokraciu pretvárajú na nadvládu najrôznejších minorít. Preto bude, podľa mňa dôležité, aby každý z nás využil cez odpovede na referendové otázky právo prezentovať svoj rebríček hodnôt. Zachovanie hodnôt tradičnej rodiny je podľa mňa určujúce nielen pre našu vlastnú existenciu a identitu, ale rovnako pre existenciu nášho národa ako aj celej európskej civilizácie. Bez toho, aby sme strácali zo zreteľa právo na iný názor či násilne upierali komukoľvek jeho práva a slobody.

 

Mgr. Oliver Solga,  primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: