Poďakovanie

November 2014 / Prečítané 1043 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 16. 10. rozlúčiť s naším manželom, otcom
Ivanom  JAVORINSKÝM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: