100 rokov školy na Holubyho ulici

November 2014 / Prečítané 598 krát

Budova novej Základnej školy na Holubyho ulici. Pohľad na stavbu je z východu, z dnešnej Moyzesovej ulice. Pohľadnica je z roku 1915.   Presne pred sto rokmi, na jeseň v roku 1914, sa začala výučba žiakov na Základnej škole na Holubyho ulici. V tej dobe to bola najmodernejšia škola v meste. Škola bola postavená na mieste, kde bolo zastavané územie už od 12. storočia. Stál tu aj kostol alebo kaplnka sv. Jána, mestská nemocnica, chudobinec a sirotinec.

Budova novej Základnej školy na Holubyho ulici. Pohľad na stavbu je z východu, z dnešnej Moyzesovej ulice. Pohľadnica je z roku 1915.

 Údajne tu sídlili aj členovia nemeckého rytierskeho rádu johanitov, ktorí sa starali o starých a chorých. Školu stavali niekoľko rokov a slávnostne ju otvorili v septembri 1914. Až do roku 1918, teda do vzniku Československej republiky, sa v nej učilo po maďarsky, a to napriek odporu slovenských i nemeckých mešťanov, zástupcov spolkov a predstaviteľov obidvoch cirkví.
   V školskom roku 1918/19 mala 524 žiakov. Po vzniku ČSR žila škola veľmi aktívnym životom. Zachovali sa informácie o návšteve žiakov Prahy, kde dokonca navštívili operné prestavenie v Národnom divadle. V tej dobe školu navštívil aj významný český spisovateľ Alois Jirásek, osobný priateľ Jozefa Ľudovíta Holubyho, po ktorom bola neskoršie pomenovaná ulica, kde sa škola nachádza. Učitelia a žiaci nacvičovali divadelné predstavenie, ktoré hrávali aj v iným školách. V tomto období bola zavedená aj osemročná povinná školská dochádzka.
   Škola zanikla v roku 2005 pre malý počet žiakov (v tej dobe ich bolo okolo 200). Dnes má budovu od mesta prenajaté Slovenské národné múzeum, ktoré sa o ňu aj stará.

 

(OS)


Ohodnoťte článok: