Pezinskí Štúrovci

November 2014 / Prečítané 1339 krát

   Pri návšteve pezinského cintorína si môžu jeho návštevníci všimnúť celkom nenápadný náhrobok advokáta Júliusa Štúra. V mysli hneď každému preblesne meno nášho národovca a vzdelanca Ľudovíta Štúra. Mali títo dvaja niečo spoločné? Spája ich priezvisko iba náhodou alebo sú rodina? Odpoveď na tieto otázky je celkom jednoznačná. Július Štúr bol synovcom Ľudovíta Štúra, čiže synom jeho brata Karola.
   Vráťme sa teda do polovice 19. storočia, do mestečka Modry, kedy tu pôsobil ako evanjelický farár a profesor na gymnáziu vzdelanec Karol Štúr. Spolu so svojou manželkou Rosinou rodenou Emresovou a početným potomstvom obývali modranskú evanjelickú faru. Rosina pochádzala s rozvetvenej rodiny Emresovcov, ktorá mala rodinné väzby s neďalekým Pezinkom. Išlo o celkom vzdelanú a vychovanú dámu. S 28-ročným Karolom Štúrom sa zosobášila v roku 1840 ako 18-ročná. Rok po svadbe sa im narodil syn Karol, potom Ľudovít, Gustáv, Július, Viliam, Ladislav a napokon roku 1850 dcéra Oľga. No necelý rok po narodení Oľgy Karol Štúr náhle 13. januára 1851zomrel na tuberkulózu spojenú s astmou. Zanechal po sebe vdovu a sedem malých sirôt (najstarší syn Karol mal len 9 rokov).
   Pre manželku a deti bola smrť otca a živiteľa rodiny veľkým úderom. Museli opustiť faru a odsťahovať sa ku Rosininým rodičom. Ľudovít Štúr pokladal za svoju povinnosť postarať sa o švagrinú a deti a preto v tom istom roku prišiel bývať do Modry. Chlapcom sa snažil nahradiť otca a vyučoval ich. No štyri roky po bratovej smrti na následky zranenia zomrel aj Ľudovít Štúr a tak zostala Rosina s deťmi závislá na podpore svojej rodiny.
   Z detí Karola Štúra väčšina zomrela pred dovŕšením štúdií, najstarší Karol odišiel údajne do Rumunska a tu sa nám jeho stopa stráca. Doma zostali žiť len dve zo siedmich detí – Július a Oľga.
Július Štúr, narodený na Vianoce 1844 ako štvrté dieťa Karola Štúra, prechovával národné povedomie, ktoré v ňom vzbudil jeho strýko, no bolo tlmené tvrdou maďarizáciou, ktorá charakterizuje druhú polovicu 19. storočia. Študoval na gymnáziu v Modre, v Šoproni a na evanjelickom lýceu v Bratislave, skadiaľ ho ale vyhodili pre národné presvedčenie. Július sa nevzdal a nasledujúce roky strávil štúdiom na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici.
Július Štúr sa po vyštudovaní práva v roku 1880 zosobášil s pezinskou Nemkou Alojziou Michelerovou. Následne sa presťahoval do Pezinka a založil si tu advokátsku kanceláriu.
   V manželstve Júliusa a Alojzie sa narodilo šesť detí. Najstaršia bola Oľga Mária, narodená v roku 1880, potom sa narodil syn Gustáv Ivan (1883), ktorý však ako dvojročný v roku 1885 zomrel. V roku 1884 sa narodila dcéra Helena Alojzia, rok na to Mária Kristína, v roku 1889 Margaréta Ľudovíta a napokon sa v roku 1892 narodil najmladší a jediný syn Karol. Rodina Júliusa Štúra bola teda celkom početná. V matričných záznamoch o krste detí sa ako krstní rodičia uvádzajú väčšinou obchodník Karol Šmogrovič s manželkou Oľgou, rodenou Štúrovou, ktorá sa po vydaji tiež presťahovala za manželom do Pezinka.
   Vierovyznanie detí Júliusa Štúra bolo rozdielne: synovia boli evanjelici a dcéry po mame katolíčky. Alojzia Štúrová v roku 1905 ako 56 ročná zomrela a desať rokov po nej, počas prvej svetovej vojny zomrel jej manžel Július Štúr. Je zaujímavé, že nikto z mladých Štúrovcov sa neoženil. Oľga, Mária, Margaréta aj Helena ostali slobodné žiť v Pezinku, kde mali zázemie a živili sa ako úradníčky alebo učiteľky. Ich brat Karol sa počas prvej Československej republiky vypracoval do vysokej funkcie hlavného účtovníka mesta Bratislavy. Zomrel 70-ročný v roku 1962 ako bezdetný starý mládenec. To už boli mŕtve aj Oľga a Mária, ktoré zomreli obe v roku 1959. Najvyššieho veku (85 rokov) sa spomedzi súrodencov dožila Helena Štúrová.
   Sestra Júliusa Štúra, ktorá tiež žila v Pezinku, sa vydala za kupca Karola Šmogroviča, ktorý bol vierovyznaním tiež evanjelik a narodili sa im štyri deti: Eugen, Lujza, Ilka a Ľudovít, ktorí boli o niečo starší ako ich sesternice a bratranec. Oľga Šmogrovičová zomrela v Pezinku v roku 1898 vo veku 58 rokov a v tom istom roku zomrel aj jej manžel.
   Pezinská vetva Štúrovcov dosiaľ unikala pozornosti historikov. Zabudlo sa, že aj v Pezinku žili potomkovia tejto slávnej slovenskej rodiny. Dnes ich pripomína už len zanedbaný náhrobok na pezinskom cintoríne. Práve v decembri tohto roku si pripomenieme 170. výročie narodenia Júliusa Štúra.

 

Mária Letzová

 


Ohodnoťte článok: