Žena za volantom

November 2014 / Prečítané 914 krát

   Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku zorganizovala súťaž „Žena za volantom“. Súťaž sa uskutočnila dňa 12. 10. (v nedeľu) o 15.00 h na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku v Pezinku.
   Do súťaže sa prihlásilo 16 žien. V prvej časti ženy súťažili, ktorá najrýchlejšie a bez trestných bodov prejde cez prekážkovú dráhu, vymedzenú pneumatikami. Dráha mala 4 časti – vjazd do garáže, slalom medzi pneumatikami, cúvanie do garáže a cúvanie medzi dve zaparkované vozidlá. Druhou časťou súťaže bol test z dopravných predpisov.
   Súťažiace dosiahli výborné výsledky v oboch častiach súťaže. Najrýchlejšie prešla prekážkovú dráhu pani Martina Pastuchová s časom 1 min 4 sekundy, čo bolo prekvapením aj pre prítomných mužov. Na druhom mieste skončila pani Jaroslava Matoušková a na treťom pani Emília Šoltýsová len so sekundovými odstupmi za víťazkou súťaže. Test z predpisov najlepšie a najrýchlejšie zvládla pani Jaroslava Matoušková.
Pred slávnostným zahájením súťaže vystúpili mažoretky Laskonky z Modry. Organizátorky súťaže potešil veľký záujem verejnosti o podujatie.
   Predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku PaedDr. Elena Matuská odovzdala všetkým súťažiacim vecné dary a spolu s viceprimátorom mesta Pezinok Ing. Jánom Čechom odovzdali víťazke pohár a všetkým trom súťažiacim na prvom až treťom mieste vecné dary. Vecnú odmenu dostala z rúk dr. Matuskej aj víťazka druhej časti súťaže.
   Na záver poďakovala pani dr. Matuská súťažiacim za ich odvahu, bojovnosť a ukážku perfektného ovládania vozidiel i dopravných predpisov. Poďakovala i sponzorom, bez ktorých by nebolo možné súťaž uskutočniť. Finančne prispela Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Bratislave, vecnými darmi do súťaže prispelo mesto Pezinok, zastúpené primátorom mesta Mgr. Oliverom Solgom, autoškola Maťus bezplatným zapožičaním autocvičiska a odbornou pomocou počas súťaže, ktoré poskytla majiteľka autoškoly Ing. Katarína Maťusová, pohár pre
víťaza venovala spoločnosť LB Design Pezinok. Pri organizovaní súťaže významne pomohla Mestská polícia Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.

 

PaedDr. Elena Matuská,predsedníčka ZO ÚŽS PK

 


Ohodnoťte článok: