BSK: Kraj má na zimu pripravených takmer 1300 ton posypového materiálu

November 2014 / Prečítané 532 krát

   Zimná údržba ciest sa začína spravidla 15. novembra a končí sa 15. marca. Bratislavský kraj už pripravil sypače a mechanizmy na zimnú údržbu a v skladoch má takmer 1300 ton posypového materiálu. Ten bude dopĺňať podľa potreby. V pohotovosti je 36 strojov a 41 pracovníkov.
   Kraj má na zimnú údržbu svojich ciest, teda ciest II. a III. triedy pripravených 870 ton posypovej soli a 410 ton drveného kameniva. Posypový materiál má uložený v štyroch skladoch v Bratislave, Senci, Pezinku a v Malackách. Materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia.
   Zimnú údržbu zabezpečuje 17 sypačov s radlicami, dva sypače so šípovým pluhom, dva traktory s radlicami, jeden traktor s frézou, štyri snehové frézy, 10 nakladačov. O cesty sa stará celkom 41 pracovníkov – štyria v Bratislave, jedenásti v Senci, desiati v Pezinku a šestnásti v Malackách. Cesty sú nepretržite monitorované dispečerskými strediskami správcu RCB v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. Informácie o stave komunikácií majú zasielať jednotliví dispečeri každý deň.
   Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje správca ciest II. a III. triedy Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). Zabezpečujú posyp vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky, odstraňovanie cestných prekážok, službu a pohotovosť, zimné značenie a ochranu pred závejmi ako aj čistenie ciest po zimnej údržbe. RCB spravuje 511 km ciest II. a III. triedy a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: