Na exkurzii v Šenkviciach

November 2014 / Prečítané 538 krát

   Klub sprievodcov mesta Pezinok si do svojho plánu činnosti na rok 2014 zahrnul i návštevu Šenkvíc. Pezinčanov na železničnej stanici privítala domáca členka klubu Mária Sklárová. Po krátkom úvode o histórii obce sa skupinka Pezinčanov vybrala na prechádzku obcou. Prvou zastávkou boli pamätníky obetiam prvej a druhej svetovej vojny. S pietou a úctou sme si vypočuli spomienky na padlých vojakov.
   Nasledovala návšteva rímsko-katolíckeho farského kostola, ktorý je jediným funkčný kostolom s kompletným múrom, postaveným na jeho ochranu pred vpádom tureckých vojsk u nás. Počas prehliadky kostola znela klasická hudba z rekonštruovaného organu, na ktorom hrala miestna organistka.
    Následne sme si v sprievode kolegyne Márie Sklárovej pozreli miestnu vynovenú základnú školu, nové detské ihrisko i obecný úrad a navštívili Kultúrne a Informačné stredisko s knižnicou, kde sme obdržali propagačné materiály o obci a jej histórii. Najzaujímavejšia bola nepochybne návšteva miestneho múzea, ktoré sa nachádza v budove bývalého starého obecného úradu kde nás o bohatej histórii obce a kultúrnom živote jej obyvateľov fundovane informoval lektor s osobitným dôrazom na spolužitíe Slovákov a Chorvátov, ktorí tu žijú už niekoľko storočí.

 

Peter Ronec


Ohodnoťte článok: