Sociálna poradňa

November 2014 / Prečítané 897 krát

   Dobrý deň, milí spoluobčania, v tomto vydaní vám chcem napísať pár slov o rodine a ponúknuť pohľad na ňu, lebo žiaľ, v poslednom čase sa stretávame s tým, že láska a manželstvo či vernosť sa vytrácajú zo života. U nás, ako na celom svete sa azda najzákladnejším znakom súčasnej rodiny javí jej nestálosť. Napriek tejto skutočnosti je rodina stále považovaná za základný článok spoločnosti. Kým v minulosti bol rozvod tabu, spoločensky neprípustným riešením manželskej krízy, v súčasnosti sa považuje za rýchle riešenie manželských problémov. Štatistiky zachytávajú rôzne príčiny rozvodovosti. Rozvod sa stal spoločnosťou akceptovaným riešením ukončenia manželstva. Prispela k tomu predovšetkým zmena spoločenských a ekonomických pomerov a zmena hodnotových orientácií.
   Rozvodom však strácajú všetci jej členovia. Dospelí partneri a deti každodennú prítomnosť jedného rodiča. Psychológovia tvrdia, že rozvod je druhou najtraumatizujúcejšou udalosťou v živote človeka. V rebríčku bolestných zážitkov nasleduje hneď po smrti rodičov a detí. Či si to rodičia chcú priznať alebo nie, rozvodom je zasiahnuté každé dieťa.
   Myslím, že väčšina by sme sa zhodli na tom, že podmienkou zdravého spoločenského a citového vývoja každého dieťaťa je vhodné a láskyplné rodinné prostredie. Vytvoriť deťom takéto krásne prostredie je prvá a základná požiadavka úspešnej rodinnej výchovy. Deti potrebujú rodičovskú pozornosť, ohľaduplnosť, pochopenie, lásku a pocit bezpečia.
   Takéto prostredie je však často len ideál, s ktorým sa, bohužiaľ, v rodinách nestretávame. V každom bežnom rodinnom prostredí sa strieda úspech s neúspechom a radosť so starosťami. Je veľmi na škodu, že naša spoločnosť ešte stále podceňuje pomoc a rady odborníkov. Tak ako v západných vyspelých krajinách je pravidelná návšteva vlastného terapeuta považovaná za bežný štandard, u nás je návšteva takéhoto odborníka stále považovaná za niečo ponižujúce a odsúdeniahodné. Som presvedčená, že návštevou psychológa, terapeuta alebo mediátora by sa určite dalo predísť množstvu nedorozumení, sklamaní, rozchodov, a dokonca i rozvodov.
   Ak sa manželia napriek všetkému rozvádzajú, majú pred sebou množstvo rozhodnutí. Najdôležitejšie z nich a často aj najbolestivejšie sa dotýkajú detí, lebo pokiaľ sa rozvádzajú manželia, ktorí majú maloleté deti, je s konaním o rozvod manželstva spojené aj konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom. Súd koná v týchto spojených veciach obligatórne zo zákona, aj keby to účastníci konania sami nenavrhli. Základné informácie o tom Vám ponúknem v niektorom ďalšom vydaní.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: