Zabudli ste zaplatiť šek za pokutu?

November 2014 / Prečítané 3192 krát

   Nezaplatené bloky na pokutu uložené Mestskou políciou Pezinok sa stávajú exekučným titulom a môžu Vám jedného dňa pripraviť nepríjemné prekvapenie.
   List od súdneho exekútora obvykle zvyšuje krvný tlak a odkrojí z vášho rodinného rozpočtu nečakanú sumu. Poďme pekne po poriadku.


Čo je blokové konanie?

   Blokové konanie je zjednodušeným a zrýchleným konaním o priestupku, kedy skutok bol spoľahlivo zistený a priestupca je ochotný pokutu zaplatiť.

Už sa vám stalo, že ste dostali blokovú pokutu za priestupok a nemali ste hotovosť na zaplatenie?

   Ak osoba, ktorá sa dopustila priestupku – priestupca, pri prejednávaní priestupku nevie zaplatiť blokovú pokutu na mieste, vydá sa jej blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote, do ktorej treba pokutu zaplatiť (15 dní odo dňa uloženia pokuty) a o následkoch nezaplatenia pokuty. Po potvrdení vlastnoručným podpisom na bloku, t.j. po súhlase s uložením pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať a blok na pokutu je právoplatný a stáva sa exekučným titulom.

Čo ak ste takýto blok na pokutu do 15 dní nezaplatili?

   V takom prípade môžete čakať list od súdneho exekútora s upovedomením o začatí exekúcie. Umožňuje to zákon č. 233/ 1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – Exekučný poriadok, ktorý zaraďuje medzi exekučné tituly nielen súdne rozhodnutia, ale aj bloky na pokutu nezaplatenú na mieste.
   Ak ste nezaplatili blokovú pokutu napr. vo výške 30,- EUR, môže sa stať, že súdny exekútor vám zablokuje účet a vezme z neho viac ako 30,- EUR. Súdny exekútor v prípade exekučného vymáhania nezaplatenej pokuty na mieste bude vymáhať aj svoje náklady a svoju odmenu, tak ako to určuje vyhláška č. 288/ 1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútoroch v znení neskorších predpisov. Preto je lepšie zaplatiť pokutu na mieste, alebo na MsP a vyhnúť sa tak ďalším problémom.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: