Výsledky jesenného upratovania

November 2014 / Prečítané 547 krát

   V Technickom a skladovom areáli mesta Na Fajgalskej ceste boli v dňoch 9. až 11. októbra 2014 otvorené brány bývalej motokárovej dráhy pre obyvateľov mesta Pezinok. Mesto tak umožnilo Pezinčanom doviezť a uložiť nepotrebný odpad zo svojich domácností na miesto, kde sa pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb okamžite roztriedil podľa druhu. Z celkového dovezeného množstva 190,82 ton išlo na skládku inertného odpadu 102,06 t stavebného odpadu a iba 26,4 t objemného odpadu, sa odviezlo na skládku v Senci. Ostatný odpad v množstve 62,36 t sa odviezol na zhodnotenie: 37,44 t objemného odpadu, 18 t konárov, 3,1 t skla, 3,32 t pneumatík a 0,5 t kovov. Náklady vynaložené na likvidáciu 1 tony odpadu (doprava, zhodnotenie alebo uloženie na skládku) boli 20,8 eura. Na zhodnotenie čakajú ešte vytriedené televízory, drobné domáce spotrebiče a biela technika – práčky, chladničky, mrazničky a pod.
   Na znížení nákladov má veľký podiel firma ecorec Slovensko s.r.o, so sídlom v Pezinku, ktorá počas zberu poskytla bezplatne dva veľké kontajnery a prevzala na zhodnotenie objemný odpad a pneumatiky.

 

(OM-OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: