Kamerový systém na sídlisku Sever prispeje k poriadku a bezpečnosti obyvateľov

November 2014 / Prečítané 1103 krát

   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v mesiaci jún 2014 vyčlenilo z rozpočtu mesta na realizáciu rozšírenia monitorovacieho kamerového systému v meste Pezinok – 1. etapa Sídlisko Sever – 20 tisíc eur. Umiestnenie kamier v diskrétnom prevedení sa realizovalo v prvej etape tak, ako je uvedené v projekte zabezpečenia mesta Pezinok monitorovacím kamerovým systémom. Nové tri kamery na sídlisku Sever monitorujú v čo najširšom rozsahu nasledovné priestory:

Umiestnenie kamier „sídlisko Sever“ I. Etapa - (rok 2014)
KAMERA 1 - umiestnenie : ul. L.Novomeského – stĺp elektrického osvetlenia pri výmenníkovej stanici
KAMERA 2 - umiestnenie : ul. Suvorovova – na výmenníkovej stanici
KAMERA 3 - umiestnenie : ul. Svätoplukova – na výmenníkovej stanici

   Občania mesta Pezinok sú podľa zákona o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom informovaní nálepkami, ktoré sú umiestnené napríklad na stĺpoch elektrického osvetlenia. Mestský kamerový systém slúži na dohľad v miestnych záležitostiach verejného poriadku a na predchádzanie pouličnej trestnej činnosti a priestupkov. Kamerovým monitoringom sa znižuje kriminalita (krádeže alebo lúpežné prepadnutia, násilné útoky, vreckové krádeže, užívanie alebo predaj drog), vandalizmus a zvyšuje sa pocit bezpečia občanov. Je nástrojom na zvýšenie poriadku v meste. Signál z kamier prechádza do operačného strediska (dispečing mestskej polície), kde je monitorovaný a nahrávaný, takže okrem reálneho zachytenia práve prebiehajúcich udalostí je zabezpečovaný taktiež videozáznam, potrebný na následnú analýzu udalostí, prípadne na objasňovanie deliktov a ich dokazovanie. Archivácia dát je zaznamenávaná digitálnym videorekordérom.
Kamery sa dajú ovládať a zamerať na požadovaný objekt.   Policajt (stála služba) vidí na monitoroch pohyby na všetkých kontrolovaných miestach. Jednotlivé kamery snímajú svoje okolie podľa vopred naprogramovanej trasy. V prípade potreby si obsluha môže požadovanú kameru zobraziť na hlavný monitor. Pomocou ovládania môže riadiť chod kamery podľa svojich požiadaviek.
   Dopad existencie mestského kamerového systému mesta Pezinok na zaistenie verejného poriadku a zníženia, resp. objasnenia kriminality je pravidelne vyhodnocovaný. Na základe tohoto hodnotenia je možné konštatovať, že:
- významný prínos mestského kamerového systému je najmä v oblasti prevencie kriminality; už samotná inštalácia kamier priniesla zníženie trestnej činnosti v sledovaných lokalitách,
- v oblasti represie umožňuje mestský kamerový systém obsiahnu veľké územie a operativne informovať príslušné zložky Policajného zboru Slovenskej republiky a Mestskej polície, ktoré môžu bezprostredne reagovať.
   V súčasnosti je na dispečing mestskej polície Pezinok napojených 16 kamier, ktoré sú situované predovšetkým na miesta, kde sa sústreďuje väčší počet osôb. Kamerový systém v meste obyvatelia hodnotia prevažne pozitívne a žiadajú pokryť kamerovým systémom aj iné lokality. Ďalšie kamerové miesta budú zriadené v závislosti od skúseností z prevádzkovania kamerového systému (analýza potrieb ďalšieho rozšírenia), stavu verejného poriadku a kriminality v jednotlivých lokalitách mesta Pezinok, požiadaviek volených funkcionárov mesta, vybudovania prenosových trás, prípadne na základe iných okolností.

 

(MsP)


Ohodnoťte článok: