Nezabúdajme na koniec 1. svetovej vojny

November 2014 / Prečítané 1008 krát

   V súčasnosti si koniec 1. svetovej vojny na Slovensku pripomína máloktorá samospráva. Mesto Pezinok je svetlá výnimka a tento významný deň si u nás pripomíname. Nejde o prázdne gesto priblížiť sa civilizovanejšiemu západu. Veď úcta k týmto obetiam je hlboko zakorenená v našich predkoch i žijúcich pamätníkov 1. ČSR. V ťažkom období po skončení vojny prišlo zložité obdobie po rozpade monarchie, bolo mnoho obetí, zmrzačených i právom rozhorčených obyvateľov, ktorí si – i keď mimo frontu – veľa vytrpeli. Pár rokov po vojne začal štát budovať množstvo pomníkov obetiam, a v krátkom období vznikli stovky krížov a sôch, aké dnes poznáme skoro z každej obce alebo mesta. Po skončení 2. svetovej vojny a neskôr po nástupe totalitného režimu začala pamiatka na obete 1. vojny upadať aj pre iné ideové smerovanie vtedajšej moci. Nakoniec – obete vojny majú jedno spoločné. Po smrti už niet nepriateľov. Škoda, že po radosti z ukončenia nezmyselného konfliktu prišiel ďalší a konflikty sú stále súčasťou svetového diania. Škoda, že ľudia a najmä veľkí politici majú krátku pamäť.

 

(pb)

 

Predstavitelia mesta i občania si 11. 11. o 11 hodine a 11 minúte uctili pamiatku obetí prvej a druhej svetovej vojny, ako aj pamiatku všetkých obetí vojnových konfliktov. Veniec k pamätníku obetí prvej svetovej vojny položil na pezinskom cintoríne primátor mesta a obidvaja viceprimátori. K zhromaždeným sa prihovoril predseda MO SZPB Dušan Vilím a primátor Oliver Solga. Prítomní zapálili sviečky aj pri druhom pamätníku a na hrobe generála Karola Peknika.


Ohodnoťte článok: