Mesto zákon neporušilo

November 2014 / Prečítané 1005 krát

Okresná, Krajská aj Generálna prokuratúra dala za pravdu mestu Pezinok

   Inžinier Radovan Rusnák z Grinavy dal podnet na preskúmanie zákonnosti postupu mesta Pezinok vo veci sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Podnet Ing. Radovana Rusnáka bol Okresnou prokuratúrou Pezinok vybavený odložením, nakoľko v postupe mesta Pezinok nebolo po preskúmaní predloženého spisového materiálu zistené porušenie zákona. Vybavenie podnetu tunajšou prokuratúrou bolo následne preskúmavané na základe opakovaného podnetu Ing. Radovana Rusnáka Krajskou prokuratúrou Bratislava, ktorá opakovaný podnet bez prijatia ďalších opatrení odložila. Ing. Radovan Rusnák podal vo veci ďalší opakovaný podnet, na základe ktorého bol spisový materiál predložený Generálnej prokuratúre SR, ktorá sa po preskúmaní veci stotožnila so závermi oboch konajúcich prokuratúr. Z uvedeného je jasné, že rozhodli v prospech mesta Pezinok a že mesto žiaden zákon neporušilo.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: