Nové knihy

Október 2014 / Prečítané 1243 krát

   Vydavateľstvo F.R.& G. vydalo zaujímavú knihu esejí o významných slovenských mestách, ktorú napísal kolektív autorov a nazval ju Moje mesto. V publikácii nechýba ani Pezinok. Autorkou zaujímavej state z histórie nášho mesta v prvej polovici 20. storočia je Pezinčanka Katarína Popelková. Ďalší Pezinčan René Bílik zase píše o svojom rodisku Skalici. Knihu si možno kúpiť aj v domácom kníhkupectve Artfórum na Kollárovej ulici.

   Dve dôležité a záslužné publikácie vydal v tomto roku aj Bratislavský samosprávny kraj. Prvou je zborník Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy a druhým Dejiny bývania v Bratislavskej župe Obidve publikácie sú výborným študijným materiálom nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť.

 


Ohodnoťte článok: