Bozin – skautská mestská hra

Október 2014 / Prečítané 501 krát

   Prvý októbrový víkend sa konala skautská akcia s názvom Bozin, ktorú tradične organizujú ju skauti zo 61. zboru Modrý oblak Pezinok. Už po jedenásty raz mohli privítať skautov z rôznych miest Slovenska. Tohto roku prišlo do pezinskej klubovne 60 účastníkov starších ako 12 rokov.
   Bozin je poznávacia mestská hra. Súťažné tímy pomocou mapy hľadajú stanoviská  rozmiestnené po meste a plnia úlohy rozličného typu, ktoré im zadajú organizátori. Medzi tieto úlohy patrilo topenie kocky ľadu, prekonávanie potoka len s pomocou jedného gumáku a palice alebo zisťovanie informácií o našom meste. Účastníci boli v skupinách pomiešaní s pezinskými skautmi, vďaka čomu sa vzájomne spoznávali. Tento projekt bol uskutočnený vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie a Nadácie SPP. Ďakujeme za podporu.

 

 Marián Lezo


Ohodnoťte článok: