Svetový deň cestovného ruchu

Október 2014 / Prečítané 3445 krát

   Podobne ako vo väčšine miest sa i u nás v Pezinku uskutočnili pri príležitosti svetového dňa cestovného ruchu podujatia zamerané na túto tému. Organizátorom podujatí – Beseda zo sprievodcami a ich hosťami a Výstavy pohľadníc bol spoločne s mestom Pezinok, PKC a Malokarpatskou knižnicou, Klub sprievodcov mesta Pezinok.
   Peter Ronec na úvod besedy v priestoroch Domu kultúry informoval prítomných členov klubu i hostí o doterajšej činnosti a prezentoval výstavu plagátov a fotografií. Manželia Nižňanskí videoprojekciou predstavili program z turistickej cesty na ostrove Madeira. V druhej časti besedy bol predsedom klubu prezentovaný materiál z turistickej cesty po Škandinávii.
   K svojmu sviatku pripravili členovia klubu sprievodcov i malé občerstvenie s posedením s prítomnými hosťami. Na záver poďakoval predseda klubu prednášajúcim a pozval prítomných na výstavu pohľadníc pod názvom „OKNÁ DO SVETA“ v priestoroch Malokarpatskej knižnice. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov mesta, pracovníkov knižnice, členov klubu sprievodcov a verejnosti. Otvárací príhovor predniesol viceprimátor mesta Pezinok Ing. Miloš Andel spoločne s Mgr. Danielou Tóthovou, riaditeľkou knižnice.

 

(PR)


Ohodnoťte článok: