Dopravno-preventívna akcia „Deň bielej palice“

Október 2014 / Prečítané 1214 krát

   Polícia v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri príležitosti Svetového dňa bielej palice zorganizovala dňa 15. 10. 2014 v čase od 10.00 do 12.00 h. dopravnopreventívnu akciu pod názvom „Deň bielej palice“. Cieľom každoročnej akcie je dať do povedomia účastníkov cestnej premávky (aj nevidiacich) funkcie bielej slepeckej palice. Zrakovo postihnutí ľudia mávaním bielej palice pred priechodom, naznačujú úmysel prejsť na druhú stranu cesty. Biela palica je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí. Je pomôckou pre samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho človeka. Upozorňuje vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky na prítomnosť osoby vyžadujúcej si zvláštnu pozornosť.
   Z výsledkov celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vyplýva, že nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo 14,71 % áut. V porovnaní s min ulým rokom sa pozornosť vodičov zlepšila o viac ako 7 %.
   Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Bansko-bystrickom kraji (20,75 %) a najzodpovednejší vodiči sú v Nitrianskom kraji (7,65 %). Prekvapujúco po prvý raz v histórii akcie sa neslávne prvenstvo neušlo bratislavským vodičom (14,90%). K lepšiemu výsledku BSK prispel Pezinok, kde zo 65 vodičov nezastavili „len“ traja. V porovnaní s inými mestami a mestskými časťami jeden z najlepších výsledkov.

 

zdroj: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
a kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová, ORPZ v Pezinku