Výsledky 3. grantového kola

Október 2014 / Prečítané 1183 krát

   REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia posledný krát v tomto roku prostredníctvom grantovej komisie vybrala zaujímavé projekty, ktoré finančne podporí . Uzávierka tretieho grantového kola bola 21. septembra 2014, pričom grantová komisia vybrala 6 zaujímavých projektov z Pezinka a Modry. Občania a organizácie, ktorým záleží na zlepšení kultúrneho a sociálneho života v malokarpatskom regióne budú podporený sumou 1 200 EUR. V tomto roku tak nadácia REVIA podporila projekty v celkovej výške 5 490 EUR. Z pezinských projektov grant získali:
   Centrum pre rodinu – Pezinok vo vianočnom období vďaka projektu „Čo sa stalo v betleheme alebo načo sú nám Vianoce“ zapojí mladých ľudí do služby iným ľuďom. Cieľom projektu je ukázať im „krásu“ dobrovoľníctva, rozvíjať ich talenty a zručnosti v práci s deťmi a v neposlednom rade upriamiť pozornosť verejnosti na pôvod a zmysel Vianoc. Mladí dobrovoľníci v spolupráci s deťmi pripravia divadelné predstavenie v kostýmoch a scénou.
   Pre skupinu dôchodcov M. O. MATICA SLOVENSKÁ zrealizuje kurzy pletenia a skladania papiera do rôznych obrazcov a ozdôb, účastníci si osvoja vytváranie predmetov korálkovou technikou a vyšívania ozdôb, a vďaka projektu „Zachovanie tradičných techník ručných prác“ budú prezentovať výsledky na výstavách spolu s nacvičenými piesňami a poéziou v Pezinku a okolí.
   Počas posledných štyroch rokov občianske združenie IGNÁC ako skupina dobrovoľníkov organizovali úspešné podujatia s názvom Cyklopromenáda Pezinok 2011-2014 a Cyklojazdu na Deň otcov 2014. Podujatím „Jarné rozbicyklovanie Pezinka“ chcú doplniť túto škálu o také, ktoré priamo na jar motivuje deti, mládež ako aj dospelých, aby využívali bicykel pri ceste do školy a práce. Účastníci a účastníčky dostanú bezplatne informačné a osvetové materiály a možnosť zúčastniť sa cyklojazdy ako aj súvisiacich aktivít. Cieľom podujatia je aj motivovať nositeľov rozhodnutí, aby prispievali k skvalitneniu cyklistickej infraštruktúry v Pezinku a zlepšili všetkým občiankam a občanom Pezinka dostupnosť cyklistickej a hromadnej vlakovej a autobusovej dopravy.
   Klub VENUŠA Pezinok pri Liga proti rakovine SR pracuje ako nezisková organizácia, ktorá sa každým rokom rozširuje. Rôznymi podujatiami, článkami, poradenstvom usmerňuje pacientov, kam sa majú obrátiť, ak potrebujú pomoc. Pri príležitosti „ 20.výročia klubu VENUŠA “ slávnostným zhromaždením a vydaním brožúrky zhrnú ich prácu a existenciu za uplynulé roky.
Informácie o priebehu jednotlivých projektoch nájdete na našej webovej a Facebookovej stránke. Ďalšie grantové kolá budú prebiehať v nasledujúcom roku. Aj vy sa môžete zapojiť dobrými nápadmi, s realizáciou ktorých vám pomôžeme!

 

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

 


Ohodnoťte článok: