100. výročie vzniku prvej komunitnej nadácie na svete

Október 2014 / Prečítané 499 krát

   V roku 2014 oslavujeme 100. výročie vzniku prvej komunitnej nadácie na svete (The Cleveland Foundation), 20. výročie vzniku prvej komunitnej nadácie v krajinách V4 (Komunitná nadácia Zdravé mesto). REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia vznikla ako druhá na Slovensku.
   Komunitné nadácie sú miestne alebo regionálne pôsobiace mimovládne neziskové organizácie. Fungujú ako sprostredkovateľ finančnej podpory od jednotlivcov, firiem a samospráv k dobrovoľným občianskym iniciatívam a neziskovým organizáciám, ktorým umožňujú efektívne využiť získané finančné prostriedky na rôznorodé spektrum verejne prospešných aktivít. Komunitné nadácie nie sú úzko zamerané na určitú časť populácie, ale pomáhajú pri zvyšovaní kvality života v rôznych oblastiach, akými sú deti a mládež, sociálna oblasť, zlepšovanie prostredia, kultúra a vzdelávanie a pod. Pracujú s ľuďmi, ktorí radi pomáhajú iným a dobrovoľne prispievajú svojou prácou k rozvoju jednotlivých regiónov.
   Koncept komunitných nadácií pochádza z USA z 20. rokov 20.storočia a od deväťdesiatych rokov sa rozširuje po celom svete. Prvá komunitná nadácia bola založená v USA v r. 1914 pod názvom The Cleveland Foundation. V Spojených Štátoch v roku 1994 existovalo niečo cez 400 komunitných nadácií, v roku 2004 bolo minimálne 1175 komunitných nadácií v 46 krajinách. Na Slovensku vznikla prvá komunitná nadácia v r. 1994 v Banskej Bystrici a v súčasnosti je ich je 8.
V poradí druhá na Slovensku, v roku 1996 ako Komunitného združenia Sami-Sebe, vznikli základy REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie, a to vďaka nadšeniu niekoľkých jednotlivcov a ich presvedčeniu, že keď to prináša úžitok všelikde vo svete, má to šancu fungovať aj u nás. V nasledujúcich rokoch sme mohli sledovať, ako nadácia rastie a dozrieva.
Komunitné nadácie sú najrýchlejšie rozvíjajúcou sa formou organizovanej filantropie v súčasnosti v globálnom rozsahu. Je postavený na myšlienke, že na to, aby niekto mohol byť darcom, filantropom, nemusí byť milionár či milardár. Aj ľudia so skromnými prostriedkami môžu byť iniciatívni a pomáhať zlepšovať život okolo seba a posilňovať tak dôveru medzi ľuďmi. Začiatkom roku 2003 vznikla Asociácia komunitných nadácií, čím sa doplnilo prostredie v oblasti ich inštitucionálnej podpory.
   Súčasne Komunitné nadácie (KN) v krajinách Vyšehradskej štvorky píšu svoju dvadsaťročnú históriu. Pri tejto príležitosti zorganizovali zástupcovia asociácií KN spolu so slovenským Centrom pre filantropiu medzinárodnú konferenciu „ 20 Years of Community Foundations in V4 Countries “ v dňoch 19. – 20. septembra v Bratislave.
   20. výročie komunitných nadácií v našom regióne prišlo osláviť viac ako 80 zástupcov krajín z Európy, Afriky a USA. 40 účastníkov študijnej cesty, ktorá sa konala už po piatykrát v regióne Strednej a Východnej Európy, sa stalo hosťami 6 slovenských KN – v Banskej Bystrici, Nitre, Bardejove, Pezinku, Liptove a Bratislave. Vyvrcholením bola konferencia zorganizovaná vďaka finančnej podpore C.S. Mott Foundation. „ Cieľom konferencie bolo zhodnotiť 20 rokov nášho pôsobenia v strednej Európe, dopad na komunitu a posilňovanie úloh a kapacít KN v najbližšom období, “ povedal Jozef Jarina, prezident Asociácie komunitných nadácií Slovenska.

 

Eva Hesková


Ohodnoťte článok: