K sviatku povýšenia sv. kríža

Október 2014 / Prečítané 1731 krát

   V predvečer sviatku Povýšenia sv. Kríža 13. septembra 2014 pezinský farár vdp. Ján Ragula požehnal obnovený kríž na Hrnčiarskej ulici. Prihovoril sa kapucín P. Ján Otruba OFM-Cap, ktorý obnovu kríža inicioval. Prítomní boli aj viceprimátori Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel. Pôvodný kríž stál na mieste dnešného domova dôchodcov ako pozostatok niekdajšieho cintorína pre obyvateľstvo žijúce za hradbami (tzv. „cinterek“). Okolo neho bola ohrádka a v nej vysadené kvety, ktoré tam ľudia nosili aj v časoch socializmu. Počas procesií na slávnosť Božieho Tela bol pri kríži postavený oltárik a okolo neho dva rady mladých líp. Po vybudovaní domova dôchodcov bol postavený nový kríž na súčasnom mieste pri hradbách. Presne pred 20 rokmi, 15. 9. 1994 ho požehnal dekan – farár vdp. Karol Chvála.

 

Peter Sandtner


Ohodnoťte článok: