Grell na grile

Október 2014 / Prečítané 1443 krát

   Dňa 4. 10 2014 som sa na sídlisku Juh zúčastnil pohovoru zorganizovaného skupinou okolo kandidáta na post primátora mesta Pezinok Mgr. Grella.
   Noviny „Srdce Pezinka“ tieto stretnutia zorganizované už aj v iných častiach mesta nadnesene nazvali „Grell na grile“. Takýto názov akoby umne predznačoval, že pánovi Grellovi býva na týchto akciách horúco. Horúco však asi nie od malej skupinky rozpačitých prítomných veľmi srdečne prizývaných k rozhovoru a myslím, že ani preto nie, lebo zákon?, predpis?, uznesenie? vymedzuje volebnú kampaň na 17 – 18 dní pred dňom konania volieb. Jednoducho aktivisti okolo p. Grella sa snažia v družných rozhovoroch získať možné príspevky alebo námety do ich volebného programu, s ktorým mienia potom vo voľbách osloviť občanov. Takže tak! Prečo nie?
   Diskusie s Mgr. Grellom som sa aj ja zúčastnil. Chcel som sa utvrdiť o jeho odbornej spôsobilosti pre zastávanie tak významnej funkcie. Poviem úprimne: nepresvedčil ma! Pri všetkej úcte k nemu som nadobudol pocit, že bude naozaj dobre, ak si na jeho curriculim vitae radšej počkám, než keď bude jeho vystupovanie oficiálne.
   Pri ponúkanom časopise „Srdce Pezinka“ som bol poučený, že náklady spojené s jeho vydávaním sú uhrádzané z vlastných zdrojov aktivistov. Bolo zvláštne, že prítomní nenamietali, keď som uviedol, že potom od časopisu očakávam akoby protihodnotu vo forme príspevkov „odhaľujúcich“ zlé terajšie vedenie MsÚ. Pán Grell si dokonca vypočul moju „dobrú radu“, ktorá spočívala v tom, že ich časopis lepšie naplní svoje poslanie, ak ho budú tvoriť sofistikovanejšie. Keď si v ňom odpustia niektoré podprahové útoky na terajšieho primátora, stane sa časopis stráviteľnejším a bude prijímaný určite širším okruhom obyvateľstva. Vtedy pán magister uznal, že „Solga spravil veľa dobrých vecí“ a ja som ho s vďakou za jeho objektivitu vyzval, aby aj to v časopise uverejnili.
   Na moju otázku či bude p. Grell (ak by za primátora bol zvolený) pokračovať v odpore proti smetisku som bol poučený, že Pezinok má aj neúmerné envirozaťaženie, že v tejto veci sa už zhováral so „Zuzkou Čaputovou“ a dokonca išiel na skusy aj do Nového Mesta nad Váhom, kde ho primátor Trstenský oboznámil s ich riešením spočívajúcim v triedení odpadu.
   Keď však bude nám občanom predložený volebný program tejto skupiny uchádzačov o výkon riadiacich funkcií, ja osobne budem hľadať uistenie o tom, že nové vedenie sa nedopustí akoby omylu, ale že naopak nezanedbá žiadnu drobnosť, ktorá by mohla znamenať uvoľnenie zavážania ťažobnej jamy.
   Rozhovor s príjemným (zrejme aj na neľútostnejšie otázky pripraveným) Mgr. Grellom sa uberal skutočne v priateľskom duchu. Opovážil som si v ňom zapochybovať, že jeho VŠ vzdelanie (Mgr.?, PhDr?, PhD?) nadobudnuté iba v poslednej dekáde jeho života s jedinou odbornosťou riadenia Grafitu a iba 4-ročnou účasťou v zastupiteľskom zbore je príliš málo na zaujatie takého významného postu ako je primátor Pezinka. Dámy z jeho suity ma unisono ubezpečovali, že to bude ono, lebo ak sa obklopí schopným manažmentom (zrejme z ich radov) bude to OK. Lebo: „niekedy je zmena potrebná“. Nuž...
   Akcia bola organizovaná za účelom získania prípadných námetov do volebného programu – možno bude dobré zapracovať doň aj zmienku o odbornej spôsobilosti manažmentu pripravujúceho sa zaujať zrejme najvyššie riadiace funkcie v úrade, lebo veď predsa tú mravenčiu prácu súvisiacu s vedením MsÚ budú aj tak robiť tí šťastní, ktorí sa v zamestnaní udržia. Či nie?

 

Ing. Ján Kováč

 


Ohodnoťte článok: