K mesiacu úcty starším

Október 2014 / Prečítané 1085 krát

   V piatok 24. októbra sa v podvečerných hodinách v Dome kultúry uskutočnilo tradičné kultúrno-spoločenské podujatie venované našim seniorom. Bolo zavŕšením množstva akcií venovaných Mesiacu úcty k starším. K prítomným asi tristo dôchodcom sa prihovoril primátor mesta Oliver Solga, ktorý im zaželal veľa zdravia a radosti a poďakoval im za dlhodobú spoluprácu. Zlatým klincom príjemného stretnutia bola prvá dáma slovenskej populárnej hudby Marcela Laiferová. V hodinovom programe zazneli jej najznámejšie piesne, ktoré si s ňou zaspievalo aj vďačné pezinské publikum. Speváčka sa vyznala aj zo svojho vzťahu k nášmu mestu, v ktorom žije jej najbližšia rodina. Pripomenula, že Pezinok je krásne mesto, do ktorého sa vždy rada vracia a podľa jej slov by bolo len na škodu, keby sa v ňom niečo menilo.
   Pre seniorov pripravili pracovníčky oddelenia sociálnej starostlivosti Mestského úradu aj malé pohostenie.

(ra)

   Členky výboru Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Pezinku v rámci Mesiaca úcty k starším navštívili v piatok 24. 10. 2014 obyvateľov Zariadenia opatrovateľských služieb na Komenského ulici v Pezinku. Predsedkyňa Dr. Elena Matuská sa prihovorila prítomným obyvateľom tohto zariadenia a spolu s ostatnými členkami výboru im odovzdala malé darčeky. Spoločne si zaspomínali na prežité roky, na mladosť a na všetko, čo prežili. Obyvatelia zariadenia vyjadrili radosť z návštevy a boli veľmi vďační za darčeky a za spestrenie monotónneho denného života. Dr. Matuská sľúbila, že na nich nezabudnú a v čase vianočnom ich znova navštívia.

 

PaedDr. Elena Matuská, predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: