Sociálna poradňa

Október 2014 / Prečítané 554 krát

   V tomto vydaní sociálnej poradne chcem pozdraviť hlavne všetkých seniorov, nakoľko mesiac október bol v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.
   Tento mesiac nám preto pripomína, aby sme si uctili seniorov. Pre mladšie ročníky je zase pripomenutím, že úcta k starším by mala byť stála, a nie iba v tomto mesiaci. Starší ľudia si ju zaslúžia lebo tu žili, pracovali, niečo po sebe pre nás zachovali a vytvorili. Vďačíme im tiež za svoj život.
   Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života. Nedá sa mu vyhnúť a týka sa nás všetkých. Staroba nie je choroba, ale je to naopak výzva a vôbec neznamená koniec životnej aktivity. Aj v tomto období si ľudia môžu plniť svoje sny a túžby a hľadať nové zážitky, na ktoré počas aktívneho pracovného života nemali dostatok času. Veď život treba prežiť aktívne a produktívne bez ohľadu na vek.
   Pre udržanie sa v psychickej pohode je veľmi dôležitá kvalita života a samotný postoj seniora. S tým úzko súvisí sociálne prostredie, stále kontakty s ľuďmi a komunikácia s nimi. Dôležité je preto vyhľadávať dostatok príležitostí stretávať sa s ľuďmi. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy, vedia sa vzájomne podporiť a poradiť si. Prospešné je nájsť si pravidelnú organizovanú činnosť, ktorá sa koná na rovnakom mieste a v rovnakom čase. Výborným miestom k takýmto aktivitám sú kluby dôchodcov. Je výborné, keď seniori chodia na výlety, do kina, do divadla, do internetovej kaviarne a aktívne prežívajú svoje životné obdobie. Krátku históriu u nás majú aj Univerzity tretieho veku, kde sa môžu seniori naďalej vzdelávať. Učia sa cudzie jazyky, pracovať s počítačmi a pod. Zúčastňujú sa rôznych terapeutických cvičení. Výborný je napríklad tréning pamäti a mnoho ďalších. Všetky tieto aktivity výrazne prispievajú k udržaniu sa v dobrom mentálnom zdraví.
   Pre kvalitné prežitie tohto obdobia má veľký význam aj fyzická sebestačnosť. Najlepším pomocníkom je pohyb. Výborne je začať deň rannou rozcvičkou, samozrejme podľa vlastných síl a možností. Svoje miesto tiež majú manipulačné cvičenia, ktoré sú výborné pre udržanie jemnej motoriky. K týmto cvičenia môžeme zaradiť aj ručné práce. Postačí tiež cvičenie s malou tenisovou loptičkou, ktorú budeme prehadzovať z dlane do dlane. Týmto jednoduchým cvikom si trénujeme nielen jemnú motoriku, ale aj sústredenie, čo napomáha mozgovej aktivite.
V závere za mladšiu generáciu všetkým seniorom ďakujem za rady a životnú múdrosť ktorou nás obdarúvavate. Všetkým vám prajem veľa zdravia a pokoj v duši.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: