Počet žiakov v pezinských základných školách

Október 2014 / Prečítané 1497 krát

   K 15. septembru boli zverejnené informácie o počte žiakov a tried základných škôl v Pezinku. Do prvých ročníkov nastúpilo 306 žiakov, ZŠ Fándlyho 98 žiakov, ZŠ Kupeckého 100, ZŠ Na Bielenisku 86 a ZŠ s MŠ na Oreší 22 žiakov. K spomínanému dňu mali pezinské školy spolu v 94 triedach 2050 žiakov.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: