Pezinok urobil výrazný krok bližšie k obchvatu

Október 2014 / Prečítané 895 krát

   Niekto si možno povie: idú voľby a s nimi aj téma obchvatu mesta Pezinok. Opak je ale pravdou. Vďaka trpezlivej a neustálej práci sa podarilo Bratislavskej župe a jej predsedovi Pavlovi Frešovi získať finančné zdroje vo výške 22 miliónov eur na jej začatie. V ostatných mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko rokovaní zástupcov dotknutých miest a obcí okresu Pezinok na pôde Bratislavskej župy za účelom skoordinovania nevyhnutných inžinierskych prác na tomto projekte tak, aby výstavba mohla začať v najbližšom programovom období čerpania európskych fondov (2014-2020). Konkrétne sa dohodlo, že trasovanie obchvatu mesta Pezinok sa bude riešiť v súlade so súčasným ako aj novým územným plánom. To isté sa týka obce Vinosady a mesta Modra, ktorá musí zosúladiť trasovanie na svojom území s územným plánom BSK. Obec Viničné požiadala o zmenu napojenia v katastri mesta Pezinok. Koordinátori súhlasia so zmenou vo Viničnom, ktorá sa musí zrealizovať do konca roku 2014. V prípade, že sa tak stane, mestu Pezinok následne vyplynie vynútená zmena územného plánu v časti napojenia na obchvat Viničného, ktorá sa zrealizuje do konca júna 2015.V prípade, že by obec Viničné aj nestihla termín do konca roku 2014, znamená to, že v našom meste pokračujeme v dnešnom naštartovanom procese a môžeme sa tešiť na začiatok výstavby nášho obchvatu v roku 2020. Na fotografii pri prerokovaní obchvatu sú zástupcovia BSK, starostovia dotknutých obcí, primátor a viceprimátor mesta Pezinok. Obaja sa pravidelne zúčastňujú rokovaní na BSK.

 

Ing. Miloš Andel

 


Ohodnoťte článok: