Stanovisko Mesta Pezinok

Október 2014 / Prečítané 1212 krát

   Vedenie mesta si považuje za povinnosť vyjadriť sa k prebiehajúcej rekonštrukcii tepelného hospodárstva najmä na sídliskách Sever a Juh. Chápeme nespokojnosť občanov, ktorí sú rekonštrukciou dotknutí. Snažili sme sa však a snažíme sa aj naďalej pravidelnými kontrolami, aby sa ich problémy súvisiace s rekonštrukciou, najmä absencia dodávok tepla a teplej vody, ale aj výkopy a terénne úpravy dotkli čo najmenej. Napriek tomu, že povolenie na túto stavbu vydával Stavebný úrad vo Svätom Jure, mesto Pezinok a primátor osobne dohliadali na postup povoľovaní. Na tomto mieste by sme radi Stavebnému úradu vo Svätom Jure poďakovali za ústretovosť a profesionalitu. Celý proces však bol veľmi náročný a zdĺhavý, a tak reálne práce začali až v júli.
   Sme presvedčení, že spoločnosť Termming vyvíja maximálne úsilie, aby práce boli čo najskôr ukončené. Treba si však uvedomiť, že sa jedná o veľmi zložitú stavbu s množstvom problémov a zložitých prác. Veríme, že práce budú ukončené v najbližšom možnom čase a firma zabezpečí stabilnú dodávku tepla a teplej vody už na budúci mesiac.
   Zároveň rezolútne odmietame politizáciu celého problému dodávok tepla rovnako ako podiel zodpovednosti Mesta a primátora za vzniknuté problémy. Demagogické tvrdenia o zodpovednosti vedenia mesta na sociálnych sieťach a inde majú jediný cieľ, a to diskreditáciu primátora a pracovníkov Mesta pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami už i preto, že protikandidát súčasného primátora Milan Grell bol predsedom Dozornej rady Podniku bytových služieb a bol, rovnako ako poslanci mestského zastupiteľstva, pri všetkých podstatných rozhodnutiach vo vzťahu k spoločnosti Termming. Nadôvažok Termming je súkromná spoločnosť, ktorá má v nájme tepelné hospodárstvo a zodpovedá za všetky problémy či škody, ktoré by spôsobila mestu alebo občanom. Urobíme všetko pre to, aby tento stav trval čo najkratšie. Veríme, že sa už nikdy nestane, aby sme mali v našom meste vykurované chodníky a zeleň nad tepelnými rozvodmi, tak ako tomu bolo v minulosti.

 


Ohodnoťte článok: