TERMMING končí rekoštrukciu rozvodov tepla v Pezinku

Október 2014 / Prečítané 1396 krát

   Prvá etapa naplánovanej rekonštrukcie tepelného hospodárstva ako celku v Pezinku sa blíži ku koncu. V týchto dňoch zostáva dopojiť posledné dve domové odovzdávacie stanice (tzv. KOST-ky) a prepojiť nové potrubia v uzlových bodoch na predpripravené primárne rozvody. Všetky tieto práce plánuje TERMMING ukončiť do 5. 11. 2014. Všetky odkryté kanály a výkopy budú do 30.11. 2014 zasypané a zhutnené s dočasnými povrchovými úpravami tak, aby sa obyvatelia mohli bez prekážok dostať do svojich domov. V súčasnosti nie je možné zrealizovať definitívne úpravy povrchov, pretože vykopaná, znovu navezená a zhutnená zemina musí uľahnúť (aspoň dva – tri mesiace). V opačnom prípade by mohlo dôjsť k postupnému prevaleniu dlažieb, chodníkov alebo miestnych komunikácií. Preto sa definitívne úpravy povrchov budú robiť až v jarných mesiacoch. Prosíme Pezinčanov o pochopenie tejto situácie a zároveň sa im ospravedlňujeme za dočasnú nepohodu, ktorá počas celého priebehu rekonštrukcie tepelných rozvodov vznikla.
   Verím, že Pezinčania nakoniec ocenia a budú spokojní s vykonanými prácami, ako aj technologickým riešením, výsledkom ktorých bude kvalitatívne vyššia úroveň a hlavne lacnejšia a stabilnejšia dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.

 

Ing. Jozef Smolka, člen predstavenstva

 


Ohodnoťte článok: