Spoločenská kronika

September 2014 / Prečítané 2687 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Sára Schwarzová  1.8.
Filip Duchoň  3.8.
Sára Duchoňová  3.8.
Matej Stoklasa  5.8.
Samuel Trnka  5.8.
Alex Iglarčík  6.8.
Terézia Popracová  8.8.
Viktória Gáliková  8.8.
Peter Šika  9.8.
Miroslava Poprocká  11. 8.
Matúš Pajong  12.8.
Sofia Melicharová  12.8.
David Lancz  14.8.
Adam Bočkaj  19.8.
Stela Buchláková  20.8.
Jakub Ďurana  21.8.
Mia Miškovičová  21.8.
Dorota Federová  27.8.

 

ZOSOBÁŠILI SA
František Horínek  Andrea Polčicová
Roman Marek  Jana Šedová
Milan Čapkovič  Eleonora Vargová
Pavol Červenák  Ing. Viktória Runová
Ing. Marek Šimlaštík  Lucia Fabišíková
Michal Dobrovodský  Daniela Vargová
Ján Škotta  Silvia Fritzman

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ľuboš Barok  30 r.
Martin Pilka  74 r.
Rudolf Somík  94 r.
Terézia Jajcayová  77 r.
Pavol Drozda  40 r.
Mária Moravčíková  81 r.
Mária Brišková  90 r.
Katarína Sekáčová  56 r.
Mária Noskovičová  85 r.
Terézia Mátheová  78 r.
Vladimír Kostka  76 r.
Imriška Svátková  84 r.
Viera Plavčanová  83 r.
Mária Hupková  84 r.
Štefan Sobolič  76 r.

 

 

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Jozef Achberger

 1.9.

Mária Ifčicová

 6.9.

Mária Mravcová

 8.9.

Vojtech Obrtlik

 8.9.

Ján Már

 9.9.

Katarína Šimorová

 10.9.

Ing. Michal Žehnaj

 13.9.

Ladislav Hošták

 13.9.

Ľudmila Okresová

 17.9.

Ing. Július Oszlányi

 19.9.

MUDr. Elena Mojžišová

 27.9.

František Janoušek

 28.9.

75-roční

Ing. Leopold Mušák

 2.9.

Elena Skáčiková

 5.9.

Ambróz Palšovič

 6.9.

Miloslav Kekeňák

 8.9.

Agneša Molnárová

 9.9.

Mária Vlčková

 13.9.

Gertrúda Osuská

 15.9.

Václav Dvořák

 16.9.

Anna Šmahovská

 16.9.

Ing. Libuša Buzinkayová

18.9.

Mária Mináriková

 20.9.

Tibor Schmidt

 24.9.

Štefan Kelečín

 26.9.

Margita Hlavačková

 29.9.

80-roční

Mária Klamová

 5.9.

Mária Feifičová

 7.8.

Jozefa Jajcayová

 9.9.

RNDr. Jozef Riman CSc.

 10.9.

Anna Gécová

 13. 9.

Barbora Krasňanská

 22.9.

Agneša Suchánová

 23.9.

Anna Noskovičová

 25.9.

85-ročné

Žofia Grusová

 24.9.

Božena Hupková

 30.9.

90-ročné

Melania Reichbauerová

 10.9.

Katarína Čajková

 20.9.

97-ročný

Eduard Hurta

 25.9.

 


Ohodnoťte článok: