Poďakovanie

September 2014 / Prečítané 1471 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 15. 8. rozlúčiť s naším manželom, otcom, svokrom, starým otcom a pradedkom
Martinom PILKOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina.
 
  Ďakujeme rodine, príbuzným, známym a kamarátom, ktorí sa prišli dňa 18. 8. 2014 rozlúčiť na poslednej ceste životom s naším drahým zosnulým
Ľubošom BAROKOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Spomíname s láskou. Odpočívaj v pokoji.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa
3. 9. 2014 rozlúčiť
s naším drahým manželom, otcom a starým otcom
Ing. Vladimírom KOSTKOM.
Z celého srdca ďakujeme za
úprimné prejavy podpory a útechy v našom žiali. Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: