Dychovky sa rozozneli celým Pezinkom

September 2014 / Prečítané 1330 krát

   Ešte teraz v nás vibruje náboj pozitívnej energie, ktorá sa niesla všetkými miestami v Pezinku, kde štyri dni vyhrávala dychová hudba. Na XIV. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb Dychovky v Preši 2014 sa prišlo zabaviť vyše 2 000 návštevníkov. Populárne pezinské podujatie sa tak postavilo jednoznačne do pozície najväčšieho festivalu vo svojom žánri na Slovensku.
   Všetky dychové hudby dorazili a hrali podľa plánu a každá z nich prejavovala maximálnu spokojnosť a nadšenie z atmosféry, ktorú vytvorili návštevníci a organizátor. Na prvom koncerte nevyšlo počasie – pršalo, ale XIV. ročník celkovo prebehol bez väčších organizačných komplikácií. Určite sa však vyskytlo aj zopár záležitostí na ktoré sa v budúcnosti viac zameriame a budeme sa ich snažiť čo najviac vylepšiť pre spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.
   Zámocký park je priestor, ktorý poskytuje naozaj výnimočné podmienky pre uskutočnenie kvalitných hudobných programov. Preto sa už teraz teším, ako naozaj vysoko nasadenú latku budeme môcť posúvať len smerom nahor. Podľa väčšiny pozitívnych reakcií je pre nás organizátorov totiž extra veľkou výzvou pripraviť ďalšie ročníky u nás v Pezinku už len lepšie a lepšie.
   Za to, ako sa nám podarili minulé ročníky a najmä tento XIV. sa chcem v mene organizátorov poďakovať Mestu Pezinok a jeho primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, viceprimátorom Jánovi Čechovi a Milošovi Andelovi, Mestskému zastupiteľstvu, všetkým partnerom DH Cajlané, PKC, Fanklubu DH Cajlané, Bratislavskému samosprávnemu kraju, SOZA, spriazneným inštitúciám, firmám i jednotlivcom, bez výdatnej pomoci ktorých by to určite nebolo možné uskutočniť.
   Najväčšie poďakovanie samozrejme aj tak patrí vám návštevníkom. Ďakujem!
   Po vydarenom XIV. ročníku festivalu „Dychovky v Preši“ mámedobre našliapnuté, a preto už teraz s radosťou môžem oznámiť termín budúceho jubilejného XV. ročníka „Dychovky v Preši“. Bude sa konať od 7. do 9. augusta 2015.

 

  Do dychovky priatelia!
donor a predseda festivalu František Féder

 

Výsledky súťaže
    Porota pracovala v tomto zložení: Adam Hudec – predseda poroty – hudobný skladateľ, Antonín Pavluš hudobný skladateľ a zakladateľ DH Mistříňanka, Vladimír Dianiška – predseda ZDHS a dirigent FOR Bratislava, Ingrid Noskovičová – riaditeľka Pezinského kultúrneho centra. Porota hodnotila jednotlivé vystúpenia podľa platných kritérií medzinárodnej organizácie CISM nasledovne:
 1. Zlaté pásmo CUM LAUDE - DH Považská Veselka 94,3 b,
 2. Zlaté pásmo CUM LAUDE - DH Hodrušanka 92,3 b, 3. Zlaté pásmo - DH Krásinka 84,3 b,
 4. Zlaté pásmo - DH Zručská Desítka 83,3 b, 5. Strieborné pásmo - DH Věnovanka CZ 77,33 b, 6. Strieborné pásmo - DH Sitňanka SK 73,0 b.
 
 Ďalej porota rozhodla o udelení nasledujúcich ocenení:
 

 Cena za mužský spev:
 
 DH Sitňanka – Miroslav Matušov a Ján Vician,
 Cena za ženský spev: DH Krásinka – sestry Gabika a Monika Michálikové,
 Cena za inštrumentálny výkon: DH Hodrušanka – Martin Prôčka a Matej Krella,
 Cena za najobľúbenejšiu skladbudivácke hlasovanie: DH Hodrušanka – pieseň Javorinka šedivá,
 
Cena diváka – najlepšia kapela – divácke hlasovanie:
 
DH Hodrušanka, Cena predsedu samosprávneho kraja: DH Věnovanka, Cena primátora mesta: DH Zručská Desítka, Cena riaditeľa SOZA: DH Považská Veselka, Cena predsedu festivalu: DH Hodrušanka, Cena predsedu medzinárodnej poroty: DH Krásinka, Hlavná cena súťaže 1. miesto: DH Považská Veselka.
 
    Tento festival je výnimočný aj tým, že súťažiace DH hodnotia aj prítomní diváci. Toto hodnotenie je nasledovné:
 Hlasy o cenu diváka:
 1. 107 hlasov - DH Hodrušanka, 2. 81 hlasov - DH Považská Veselka, 3. 69 hlasov - DH Krásinka, 4. 23 hlasov - DH Zručská Desítka, 5. 21 hlasov - DH Věnovanka, 6. 15 hlasov - DH Sitňanka
 
 Hlasy o najobľúbenejšiu skladbu festivalu:
 1. 92 hlasov - skladba Javorinka šedivá DH Hodrušanka,
 2. 65 hlasov - skladba Zaspala Anička DH Krásinka, 3. 64 hlasov - skladba Čierne oči, čo plačete DH Považská Veselka,
 4. 41 hlasov - skladba Kvítek jabloňový DH Věnovanka, 5. 22 hlasov - skladba Kvetou máky DH Zručská Desítka, 6. 17 hlasov - skladba Jakou to piesničku zaspievam DH Sitňanka.
 
    Hosťami tohtoročného festivalu boli: DH Svätojurská kapela, DH Šarfianka, DH Grinavanka, DH Senčanka , DH Legrúti (CZ), Kuhne Koncert Fúvószenekar (H), Mažoretky TINA Bratislava SK.


Ohodnoťte článok: