Spomínať a nezabudnúť

September 2014 / Prečítané 1442 krát

Na Oslavách SNP ktoré organizoval Obvodný úrad pri pomníku oslobodenia sa udeľovali i medaily. Padlých Pezinčanov si mesto uctilo aj pri pomníku pred Zámkom.    Hlavným poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je približovať význam protifašistického odboja generáciám, ktoré neprežili hrôzy vojny. Hrôzy, za ktoré najstaršia generácia zaplatila 50 miliónmi vyhasnutých ľudských životov.

Na Oslavách SNP ktoré organizoval Obvodný úrad pri pomníku oslobodenia sa udeľovali i medaily. Padlých Pezinčanov si mesto uctilo aj pri pomníku pred Zámkom.


   Okresné oslavy 70. výročia SZPB vyzneli v Pezinku za účasti predstaviteľov ministerstva obrany a ruskej ambasády veľmi spontánne. Štyria priami účastníci odboja Anna Dubínyiová, Ján Beník, Alojz Kokoška a Ondrej Štrigner dostali od ministerstva Pamätné medaily k 70. výročiu SNP.
   Ďalší štyria členovia Agnesa Vaškovičová, vyše 90 ročný Dominik Ježík, Anna Lovičová a Alexander Sedlák majú dostať medaily v máji 2015 pri 70. výročí víťazstva nad fašizmom.
   Zásluhou pána primátora Olivera Solgu, ktorý nám prispel na autobus, sme sa 29. 8. 2014 zúčastnili na celoštátnych oslavách v Banskej Bystrici a potom na pietnej spomienke v Pohronskom Bukovci.
   Tohtoročné oslavy už 70-teho výročia SNP sú príležitosťou spomínať na tých, na ktorých nezabúdame. Počas 40 ročného členstva v ZO-SZPB som poznala mnohých. Často myslím na nezabudnuteľné partizánske vatry v Kučišdorfskej doline, na ktorých sa zúčastňovala veľká časť Pezinka. Organizoval ich dlhoročný predseda ZO Vojtech Dubíny s manželkou, Štefan Lovič, Štefan Repta, Jozef Potočný, Jozef Okruhlica, Ľudovít Šušol a ďalší.
   Spomínam si na zakladajúcich členov ZO-SZPB v roku 1945, ktorými boli Ján Macek, Ján Krč-Turba, učiteľ Neuman, Tomáš Slobodník, Štefan Pátek, Rudolf Čajkovič, Ján Ševčík a ďalší.
V tom čase mala organizácia cca 140 členov. Dnes spia svoj večný spánok na miestnych cintorínoch. Aby ZO nezanikla, prijímame za členov pozostalých a sympatizujúcich, ktorým je blízky program SZPB, takže dnes, v čase 70. výročia SNP, máme vyše 80 členov.
   Spomínať a nezabudnúť... S týmto cieľom sme ešte k 65. výročiu SNP vydali pre mladé generácie publikáciu spomienok tých, ktorí prežili útrapy vojny. pre mladé generácie. Klopeme na brány našich škôl so snahou oboznamovať žiakov s dejinami 20. storočia. Viacerých priamych účastníkov odboja sa podarilo zachytiť aj TV Pezinok na DVD pri príležitosti 65. výročia SNP, za čo ďakujem riaditeľovi televízie Petrovi Bittnerovi. A rovnako aj za to, že televízia pozýva do svojich relácií funkcionárov SZPB.
   Výsledkom našich aktivít bude publikácia, vydanie literárneho zborníka II. svetová vojna v spomienkach 4 generácií.
   Večná česť a sláva hrdinom SNP a protifašistického odboja. Spomienka na nich ostane v našich srdciach.

 

Mária Markeová


Ohodnoťte článok: