Poďakovanie za sociálnu starostlivosť

September 2014 / Prečítané 1383 krát

   V priebehu takmer štvorročnej opatery manželky po zdravotnej príhode (oneskorene disgnostikovanej), sa mne, 83 ročnému manželovi – opatrovateľovi, vyskytla nutnosť operačných zákrokov s následnou rekonvalencenciou. Bolo preto vhodné opatrovanie manželky zveriť do známeho zariadenia v Limbachu, ktoré v tomto roku zrušili. S manželkou sme boli radi, keď pán primátor potvrdil návrh pani Mgr. Černákovej na krátkodobé prijatie do Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ulici.
   Veľká vďaka patrí celému personálu zariadenia za 5 týždňový príjemný pobyt a za príkladnú starostlivosť, čím jej nahradili domáce prostredie.Počas tohto obdobia som mal aj ja možnosť spoznať nielen personál, ale aj náhradné, útulné a čisté zariadenie pre život klientov vyšších vekových skupín. Mimoriadne ma oslovila nielen príkladná starostlivosť a vysoká hygienická úroveň, ale aj vzájomná blízkosť opatrovaných čo pokladám za vzor príkladného náhradného domova.Obdivujem personál za spôsob ich práce a aktivity, ktoré ľudí zbližujú a navodzujú domácu atmosféru (opekačka, kotlíkový guláš, stretnutia a rôzne posedenia) za čo sú im iste vďační všetci opatrovaní.
   Tým, že nás starých, osamelých pribúda a domácej starostlivosti ubúda, bolo by snáď správne posúdiť jeho rozšírenie vhodnou nadstavbou, možno na vlasnej konštrukcií. Poslúžilo by to stárnucim občanom a možno vylepšilo aj uličný vzhľad.
   Som rád a vďačím všetkým, že som v Pezinku spoznal solídnu úroveň starostlivosti o starých a menej vládnych občanov.

 

M. Koleják

 


Ohodnoťte článok: