Účelne rozkopané sídliská

September 2014 / Prečítané 1461 krát

   V týchto dňoch môžeme sledovať ako firma Termming, a. s. realizuje rozkopávky na sídlisku Juh aj Sever. Účelom týchto rozkopávok je výmena niekde až 40 rokov starého teplovodného potrubia, ktorým bola zabezpečená distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody do domácností i školských zariadení z centrálnych kotolní. Staré a prehrdzavené potrubia nám už nebudú v zime vykurovať trávniky, nakoľko budú nahradené efektívnym predizolovaným dvojrúrkovým systémom.
   Bezprostredne pri týchto činnostiach prišlo k výrubu niektorých kríkov a stromov, k čomu spoločnosť mala zvlášť samostatné povolenie. Tieto práce sa vykonávajú v súlade s investičným zámerom, ktorý bol schválený pri procese prenájmu tepelného hospodárstva v mestskom zastupiteľstve a následne v odbornej stálej komisii pre tepelné hospodárstvo.
   V nadväznosti na túto výmenu sa v bytových domoch vymieňajú aj tzv. KOSTK-y, čo sú malé výmenníkové stanice, ktoré budú slúžiť pre efektívne regulovanie tepla a teplej úžitkovej vody v bytovom dome. Tieto dve investície ovplyvnia spokojnosť v kvalite dodávaného tepla, ktorá sa prejaví aj v stabilite jednotkovej ceny za dodávané teplo všetkým odberateľom. Dnes chcem poďakovať všetkým zodpovedným poslancom, ktorí podporili svojím rozhodnutím myšlienku nového prevádzkovateľa tepelného hospodárstva v našom meste, že rozhodli správne. Zvlášť ma teší, že nový dodávateľ dodržuje záruky a nezvyšuje cenu tepla v Pezinku. Za členov stálej komisie (Oliver Solga, Ján Čech, Jozef Chynoranský, Ján Matuský, Miloš Andel) dovolím si informovať našich občanov, že naďalej budeme zodpovedne pristupovať k aktivitám spoločnosti Termming a budeme ich schvaľovať s vedomím ekonomickej návratnosti a udržateľnosti výšky jednotkovej ceny tepla v našom meste.

 

Miloš Andel, zástupca primátora

 


Ohodnoťte článok: