Mesto Pezinok

September 2014 / Prečítané 1377 krát

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:
 
 1. v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pezinku
 - miestnosť č. 216 o výmere 43,16 m2
 - miestnosť č. 225 o výmere 30,67 m2
 
 2. v budove na Kollárovej ul.1 v Pezinku, na 1. poschodí
 - miestnosť č. 9 o výmere 5,90 m2
 - miestnosť č. 10 o výmere 27,45 m2
 - miestnosť č. 14 o výmere 12,40 m2
 - miestnosť č. 15 o výmere 14,79 m2
 - miestnosť č. 16 o výmere 18,09 m2
 - miestnosť č. 7 (WC + sprcha) o výmere 9,01 m2
 spolu o výmere 87,64 m2
 
 3 v budove na M.R.Štefánika 10 v Pezinku, na 2. nadzemnom podlaží budovy
 - miestnosť č. 103 o podlahovej ploche 30,7 m2,
 - miestnosť č. 102 o podlahovej ploche 38,0 m2,
 
 4. v objekte na Cajlanskej 63 v Pezinku
 - miestnosť predajňa o výmere 42,18 m2
 - miestnosť sklad o výmere 14,17 m2
 - miestnosť kancelária o výmere 18,00 m2
 spolu o výmere 74,35 m2, s možnosťou prenájmu priľahlého dvora o výmere cca 20 m2
 
    Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mestskom úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie, kancelária č. 56 b), tel. č. 033/6901 210, e-mail:
katarina.mihalikova@msupezinok.sk


Ohodnoťte článok: